Problematyka konfliktów zbrojnych w świecie współczesnym – wybrane problemy

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Rozdział I 5
TEORIA KONFLIKTU 5

1.1 Co to jest konflikt? 5
1.2 Rodzaje konfliktów 14
1.3 Międzynarodowe aspekty prawne konfliktów zbrojnych 17

Rozdział II 22
ZARYS HISTORII GŁÓWNYCH KONFLIKTÓW 22

2.1 I wojna światowa 22
2.2 II wojna światowa 27
2.3 Zimna wojna 34

Rozdział III 41
ROZUMIENIE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH 41

3.1 NATO i nowy program bezpieczeństwa. 41
3.2 Unia Europejska a bezpieczeństwo europejskie i globalne. 47
3.3 Europa i Stany Zjednoczone w XXI wieku na przykładzie Iraku. 53

Rozdział IV 58
BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA ZBROJEŃ DZIŚ 58

4.1. Dyplomacja i skuteczność jej działania. 58
4.2. Broń chemiczna i biologiczna – stare zagrożenia w nowym środowisku międzynarodowym. 63
4.3. Kontrola zbrojeń w nowym środowisku międzynarodowym. 68

Zakończenie 73
Bibliografia 75

Wstęp

„Jakaś epoka się skończyła – inna się zaczęła – jedni to zauważyli inni – nie zauważyli […], coś się skończyło – nic się nie chce zacząć – może się już zaczęło”.

Słowa Tadeusza Różewicza z jego „Opowiadania dydaktycznego”, pomimo całej swej niejasności wydają się zaskakująco trafnie odnosić się do rzeczywistości międzynarodowej po upadku systemu dwubiegunowego.

Koniec zimnej wojny i załamanie się dwubiegunowego systemu stosunków międzynarodowych zrodziło nadzieję na zbudowanie nowego ładu zapewniającego światu pokój i bezpieczeństwo. Aby urzeczywistnić te nadzieje należałoby skonstruować skutecznie działający mechanizm, który będzie zapobiegał sporom i konfliktom międzynarodowym. Pozwoliłoby to na utrwalenie nawyku załatwiania kwestii spornych środowiskami pokojowymi, a nie manu militari.

Celem pracy jest ukazanie takich mechanizmów zbrojnych jak wojna czy konflikt, jako najgorsze współczesne próby rozwiązania sporu międzynarodowego prowadzące do konfliktu globalnego. Te wszystkie narzędzia, które mają na celu zbudować nowy ład na świecie, prowadzą jak na razie wyłącznie do ludzkiego cierpienia i śmierci niezliczonej liczby niewinnych osób.

Dzięki książkom Włodzimierza Malendowskiego „Spory i konflikty międzynarodowe” oraz „Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI w.” autorka pracy mogła przedstawić niszczycielskie skutki wojny. Ukazanie problemu konfliktu międzynarodowego było głównym zamierzeniem autorki w I rozdziale pracy, jak również aspekty prawne konfliktu zbrojnego.
W II rozdziale za pomocą literatury Martina Gilberta „Pierwsza wojna światowa” i „Druga wojna światowa”, a także Johna Lewisa Gaddisa „Zimna wojna. Historia podzielonego świata”, autorka pragnie zaprezentować historię głównych konfliktów zbrojnych, a także ich przyczyny i skutki.

Era tych najokrutniejszych czasów już przeminęła ale zostawiła po sobie dotychczas niezapomniany ból i smutek.

III rozdział pokazuje nam stosunek NATO, Unii Europejskiej i jak również Europy i Stanów Zjednoczonych wobec zaistniałych konfliktów zbrojnych na świecie. Dzięki załączonym publikacjom autorka mogła przedstawić jakże różne poglądy i działania tych państw i instytucji.

IV rozdział dotyka problemu bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń w czasach obecnych. Pokazuje jak ważne jest wspólne działanie w obronie naszych państw i jak skutecznie zwalczyć ciążące nad nami zagrożenia. Udowadnia środowisko międzynarodowe osiągnie upragniony cel wyłącznie dzięki wspólnym działaniom.

Patrząc poprzez pryzmat tych największych w historii konfliktów międzynarodowych, ludzie powinni wiedzieć jakie spustoszenie sieje wojna i, że należałoby poszukać zupełnie innego rozwiązania kształtującego pokój na świecie. Jednakże obserwując współczesne poczynania militarne, autorka stwierdza iż ludzie nie uczą się na błędach i, że wszystkie przyszłe konflikty zrodzą jeden wielki konflikt globalny, który będzie wyłącznie symbolem chaosu, cierpienia i śmierci.

Liczba stron 76
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print