Międzynarodowe stosunki polityczno gospodarcze. Polityka Ukrainy względem państw Europejskich i organizacji euroatlantyckich

Wstęp

Rozdział I – Struktury wewnętrzne Ukrainy i pozycja międzynarodowa
1.1. System polityczny Ukrainy
1.2. Przeobrażenia społeczno – gospodarcze w latach 1989 – 2010
1.3. Międzynarodowa pozycja państwa
1.3.1. Aspekt ekonomiczny
1.3.2. Aspekt militarny
1.3.3. Geopolityczna pozycja państwa
1.4. Podsumowanie

Rozdział II Polityka zagraniczna Ukrainy
2.1. Współczesne stosunki międzynarodowe – Ukraina UE XX i XXI wiek
2.2. Polityka zagraniczna Ukrainy w stosunku do wybranych państw
2.2.1. Ukraina a Turcja
2.2.2. Płaszczyzna polityczna stosunków z Mołdawią
2.2.3.Miejsce Ukrainy w polityce zagranicznej Niemiec
2.2.4. Ukraina a Polska
2.3. Ukraina a organizacje międzynarodowe
2.3.1. Istota stosunków Ukrainy z Unią Europejską
2.3.2. Relacje dwustronne z państwami WNP i Federacją Rosyjską

Rozdział III Ukraina a podmioty zorganizowane
3.1. Stosunki Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim
3.2. Ukraina a Organizacja Narodów Zjednoczonych
3.3. Międzynarodowa polityka bezpieczeństwa
3.3.1. Istota międzynarodowego bezpieczeństwa
3.3.2. Działania Ukrainy a bezpieczeństwo międzynarodowe
3.3.3. Stosunki z Radą Europy i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
3.4. Ukraina w stosunkach z innymi strukturami

Zakończenie
Spis tabel
Bibliografia

Liczba stron 44
Nazwa Szkoły Wyższej Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print