Moralność a polityka:tradycja i współczesność

SPIS TREŚCI

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I
MORALNOŚĆ POLITYKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 3
1,1. WPŁYW MORALNOŚCI NA POLITYKĘ. 3
1,2. NATURA LUDZKA A POLITYKA. 8
1,3. PROBLEMY MORALNE W POLITYCE. 13
ROZDZIAŁ II
MORALNOŚĆ A POLITYKA W SYSTEMACH TOTALITARNYCH 18
2,1. POJĘCIE I IDEOLOGIA TOTALITARYZMU. 18
2,2. PUNKTY WSPÓLNE I ROZBIEŻNE POMIĘDZY KOMUNIZMEM A NAZIZMEM. 22
2,3. NORMATYWNE PODSTAWY SYSTEMU POLITYCZNEGO. 27
ROZDZIAŁ III
MORALNOŚĆ A POLITYKA W SYSTEMACH DEMOKRATYCZNYCH 31
3,1. PODSTAWY I IDEE MORALNOŚCI W DEMOKRACJI. 31
3,2. RELACJE I POWIĄZANIA MIĘDZY PRAWEM A MORALNOŚCIĄ. 36
3,3. POLITYCZNA MORALNOŚĆ I OBYWATELSKI WZÓR MORALNY W DEMOKRACJI. 40
ZAKOŃCZENIE 46
BIBLIOGRAFIA 47

WSTĘP

Niniejsza praca, odnosi się w swojej treści do moralności polityka we współczesnym świecie. Hipotezą pracy, jest udowodnienie, iż moralność jest nieco obcym zjawiskiem wśród polityków we współczesnym świecie, obojętnie w jakim ustroju politycznym się znajdują. Na przełomie pracy będę się starał tę tezę udowodnić, że w demokracji i totalitarnych systemach, przynajmniej ten aspekt jest podobny, choć tak jeden, jak drugi system dla wyborców twierdzi, że jest inaczej.

Pracę stanowi trzy rozdziały, które poprzedza niniejszy wstęp, a wieńczy zakończenie, jest również bibliografia, która ukazuje z jakich pozycji korzystałem pisząc niniejszą pracę.

Pierwszy rozdział, ogólnie przedstawia moralność. W trzech jego podrozdziałach, przedstawiłem jaki wpływ na politykę ma moralność, jaka jest natura ludzka a polityka, jak również jakie politycy posiadają problemy moralne, przy wykonywaniu swego zawodu.

Kolejny drugi rozdział odnosi się do kwestii moralności w totalitaryzmie. Trzy punkty tego rozdziału opisują czym jest i jakie posiada ideologie totalitaryzm, następnie ukazałem punkty wspólne i rozbieżne pomiędzy nazizmem a komunizmem, by wreszcie, wskazać moralne podstawy omawianego systemu. Wszystkie te punkty w swej treści odnosiły się do moralności.

Wreszcie ostatni rozdział mojej pracy odnosi się w swojej treści do moralności w demokracji. Ten rozdział, podobnie jak poprzednie, tworzy trzy podrozdziały, które w swej treści nawiązują do głównego problemu badawczego, a mianowicie wpływu i miejsca moralności w systemie demokratycznym. W pierwszym rozdziale ukazuje podstawy i idee moralności w systemie demokratycznym, kolejny przedstawia powiązanie i relacje między prawem a moralnością, by w ostatnim opisać polityczną moralność i obywatelski wzór moralny w demokracji.

Pisząc niniejszą pracę sięgnąłem do wielu ciekawych źródeł. Bibliografia jest dość mocną stroną tej pracy, ponieważ zawiera wiele ciekawych pozycji. Książki, które zostały wykorzystane na łamach tej pracy, stanowią przemyślenia wielu autorów, które kształtowały się na przełomie wielu lat, kiedy powstawały, mam tu na myśli czas pisania ich przez autorów. Natomiast myśli w nich przekazane, stanowią, myśli wielu pokoleń, kształtujących się na przełomie wieków.

Skorzystanie z mnogości źródeł, jak również autorów i czasów ukazania się tych pozycji, pozwoliło ukazać wiele ciekawych, a czasem odmiennych wizji autorów. Można zatem wysnuć tezę, iż praca jest ciekawa i ukazująca problem badawczy z wielu stron, co czyni z niej ciekawe źródło informacji, nie oparte o jeden tok myślenia.

W mojej pracy wykorzystałem również źródła internetowe. Wiele tych źródeł nie zawarłem w swojej pracy, gdyż skupiłem się głównie na książkach, ale mają i one swoje miejsce.

Zamiarem moim było napisanie ciekawej, a przede wszystkim treściwej pracy na temat moralności, moim zadaniem założenie to się udało, a czytelnik niech sam stwierdzi po przeczytaniu jej czy jest to fakt, czy tylko subiektywne odczucie autora.

Liczba stron 50
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Rzeszowski
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2006
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print