Wizerunek młodzieży w reklamach oraz jej wpływ na kształtowanie postaw konsumpcyjnych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE REKLAMY

1.1. Pojęcie i funkcje reklamy

1.2. Podstawowe cechy przekazu reklamowego

1.3. Mechanizm wpływu reklamy na potrzeby konsumenta

1.4. Czynniki kształtujące wizerunek współczesnej młodzieży

1.5 Techniki  perswazyjne jako narzędzie kształtowania postaw nabywcy

1.5.1.Przegląd technik perswazji

1.5.2.Strefa racji, emocji i norm

1.6.Wpływ reklamy na psychikę dzieci i młodzieży

1.6.1 Aspekty prawne ochrony dzieci przed negatywnymi skutkami reklamy

1.7. Marketing zaangażowany społecznie jako narzędzie kształtujące postawy

1.7.1.Zakres pojęcia i działań

1.7.2 Narzędzia marketingu zaangażowanego społecznie

ROZDZIAŁ II. WARTOŚCI KONSUMPCYJNE W PRZEKAZACH REKLAMOWYCH ORAZ ICH WPŁYW NA DZIECI I MŁODZIEŻ

2.1. Obraz współczesnej młodzieży kreowany przez reklamy

2.1.1.nowe zjawiska i trendy na rynku młodych konsumentów

2.2. Analiza wybranych kampanii reklamowych

2.2.1 Językowe środki perswazji

2.2.2.Reklama w systemie komunikacji

2.2.3. Style i gatunki występujące w reklamach adresowanych do młodych odbiorców

2.3. Zachowania konsumenckie młodych  na podstawie badań

2.3.1.Kampania edukacyjna „Moje konsumenckie ABC’

2.4. Wnioski

ROZDZIAŁ III. PROJEKT KAMPANII REKLAMOWEJ SKIEROWANEJ DO MŁODZIEŻY

3.1. Założenia i cele projektu

3.2. Produkt

3.3. Adresaci reklamy

3.4. Główny przekaz

3.5. Sposób prezentacji treści reklamowych

3.6. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Każdej potrzebie człowieka można przypisać wiele dóbr, które mogą ją zaspoko­ić (np. potrzebę przemieszczania się można zaspokoić idąc pieszo, jadąc samocho­dem albo korzystając z usług komunikacji miejskiej). Tymczasem reklama ma zape­wnić odbiorcę, iż dany produkt najlepiej zaspokoi daną potrzebę. W działalności reklamowej wykorzystuje się również fakt, iż każde praktycznie dobro można przypisać określonej grupie potrzeb. Potrze­ba poszczególnych produktów wynika z faktu, iż każdy z nich posiada określone właściwości pożądane przez konsumenta. Kupując samochód, człowiek zaspokaja nie tylko potrzebę przemieszczania się (związana z wartościami użytkowymi), ale również potrzeby prestiżu, chęci wyróżnienia się czy też dostosowania do otoczenia (związane z wartościami psychicznymi i społecznymi)[1].

[1] S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 27.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print