Zasady prowadzenia reklamy dla dzieci

Spis treści Wstęp Rozdział 1. Reklama 1.1 Pojęcie reklamy 1.2 Cele i rodzaje reklamy 1.3 Perswazja i manipulacja w reklamie Rozdział 2. Unormowania prawne 2.1 Ustawowa definicja reklamy 2.2 Ustawowe pojęcie reklamy 2.3 Zasady dotyczące działalności reklamowej Rozdział 3. Dzieci odbiorcy reklam 3.1 Upodobania dzieci dotyczące reklam 3.2 Wpływ reklamy na dzieci 3.3 Zasady prowadzenia … Czytaj dalej