Historia katastrofy w Czarnobylu

Spis Treści

WSTĘP 3

Rozdział I. Elektrownie Atomowe
1. Elektrownie atomowe 4
2. Rodzaje Elektrowni atomowych 6
3. Za i przeciw 12

Rozdział II. Katastrofa w Czarnobylu
1. Przyczyny wybuchu 25
2. Przebieg akcji ratunkowej 28
3. Skutki Wybuchu 31

Rozdział III. Znaczenie katastrofy w Polsce
1. Reakcja polskich władz 36
2. Skutki promieniowania 44
3. Skażenie środowiska 48

Rozdział IV. Czarnobyl
1. 17 lat po wybuchu 52
2. Skutki zdrowotne czarnobylskiego skażenia 55
3. Przyszłość elektrowni atomowych 57

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 70

Liczba stron 80
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Humanistyczna, Szczecin
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003

Katastrofa w Czarnobylu, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku, po dziś dzień jest jednym z największych i najbardziej tragicznych wypadków jądrowych w historii. Wydarzenie to, którego epicentrum znajdowało się w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w ówczesnej Radzieckiej Republice Radzieckiej, miało głęboki wpływ na środowisko i zdrowie ludności w regionie i poza nim.

Celem niniejszej pracy jest szczegółowa analiza historii katastrofy w Czarnobylu, w tym przyczyn, przebiegu i skutków wypadku, a także ocena działań podjętych w celu zaradzenia skutkom katastrofy i ochrony ludności i środowiska. Będzie to również okazja do wyciągnięcia wniosków dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, a także do rozważenia wpływu katastrofy w Czarnobylu na rozwój energetyki jądrowej na świecie.

Praca ta będzie opierać się na różnych źródłach, w tym raportach, badaniach naukowych, artykułach i wywiadach z uczestnikami wydarzenia. Dzięki temu będzie możliwe uzyskanie pełnego i wyczerpującego obrazu katastrofy w Czarnobylu i jej wpływu na środowisko i ludzkie życie.

Wyniki tej pracy będą ważne dla każdego, kto interesuje się bezpieczeństwem energetycznym i ochroną środowiska, a także dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć konsekwencje wypadków jądrowych i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

4.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print