Jakość powietrza atmosferycznego w aglomeracji miejskiej Szczecina

Streszczenie 2
Spis treści 3
Spis rysunków 5
Spis tablic 6
Spis załączników 8
Cel pracy 9
Wstęp 11

1. Szczecin-informacje ogólne 14
1.1. Środowisko naturalne 14
1.2. Klimat 15

2. Zanieczyszczenia powietrza 17
2.1. Co to jest zanieczyszczenie? 17
2.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 20
2.2.1. Klasyfikacja zanieczyszczeń powietrza 21
2.2.2. Zanieczyszczenia przemysłowe 22
2.2.3. Zanieczyszczenia powodowane przez środki transportu 24
2.2.3.1. Najważniejsze zanieczyszczenia powietrza, ich pochodzenie oraz wpływ na organizmy żywe 31
2.2.3.2. Skutki zanieczyszczeń powietrza 35

3. Przedstawienie wyników 38
3.1. Stacje pomiarowe 38
3.2. Normy zanieczyszczeń powietrza 43
3.3. Wyniki przeprowadzonych badań 45

4. Analiza wyników 65
4.1. Analiza danych dla SO2 66
4.2. Analiza danych dotyczących NOx 68
4.3. Analiza danych dla O3 71
4.4. Analiza danych dla pyłu zawieszonego 73
4.5. Analiza danych dla węglowodorów 75

5. Ocena jakości powietrza w aglomeracji Szczecina 81

Wnioski 89
Spis literatury 91

Liczba stron 97
Nazwa Szkoły Wyższej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print