Jakość powietrza atmosferycznego w aglomeracji miejskiej Szczecina

Streszczenie 2 Spis treści 3 Spis rysunków 5 Spis tablic 6 Spis załączników 8 Cel pracy 9 Wstęp 11 1. Szczecin-informacje ogólne 14 1.1. Środowisko naturalne 14 1.2. Klimat 15 2. Zanieczyszczenia powietrza 17 2.1. Co to jest zanieczyszczenie? 17 2.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 20 2.2.1. Klasyfikacja zanieczyszczeń powietrza 21 2.2.2. Zanieczyszczenia przemysłowe 22 … Czytaj dalej