System wyborów prezydenckich na przykładzie wyborów z 2005 roku

Wykaz skrótów ….……………………………………………….…. 3 Wstęp ………………………………………………………………4 Rozdział I § 1. Charakterystyka ogólna wyborów prezydenckich ……………… 7 § 2. Ewolucja zasad wyborów prezydenckich ……………………….. 9 Rozdział II § 1. Kalendarz wyborczy …………………………………………….… 13 § 2. Zgłaszanie kandydatów na urząd prezydenta …………………..16 § 3. Kampania wyborcza ……………………………………………… 20 § 4. Finansowanie kampanii wyborczej …………………..…………. 23 § 5. … Czytaj dalej