System polityczny na poziomie Kielc i jego oddziaływanie na funkcjonowanie samorządu terytorialnego

SPIS TREŚCI Wstęp 1 1. RZĄD, PAŃSTWO, NARÓD – SYSTEM POLITYCZNY 5 1.1 System polityczny 6 1.2 Klasyfikowanie systemów politycznych 7 1.3 Polski system polityczny 11 1.4 Samorząd terytorialny 17 2. MODEL USTROJOWY WŁADZ SAMORZĄDOWYCH 19 2.1 Pojęcie i ustrój administracji publicznej 20 2.2 Samorząd województwa 22 2.3 Samorząd powiatu 28 2.4 Samorząd gminy 32 … Czytaj dalej

System polityczno-gospodarczy w opiniach mieszkańców wsi

SPIS TREŚCI Wstęp. Rozdział I. Pojęcia podstawowe 1.1 Pojęcie podmiotowości politycznej 1.2 Pojęcie postawy i postawy politycznej. 1.3 Pojęcie przedsiębiorczości. 1.4 Pojęcie transformacji i restrukturyzacji. Rozdział II. Wieś i rolnictwo w perspektywie procesu transformacji. 2.1 Pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego 2.2 Zmiany w gospodarstwach rolnych po wprowadzeniu zasad gospodarki rynkowej 2.3 Sprawność rolnictwa polskiego a rozwój przedsiębiorczości … Czytaj dalej

Stosunki państwo-kościół w latach 1950-1970 na tle zmian politycznych w Europie

Spis Treści: ROZDZIAŁ I Pierwsze doświadczenia 1.1 Droga do „porozumienia” 1.2 Napięcie stosunków między państwem i Kościołem 1.3 Konstytucja PRL 1.4 „Non possumus” 1.5 Aresztowanie Wyszyńskiego ROZDZIAŁ II Krótkotrwała normalizacja 2.1 Uwolnienie Wyszyńskiego i porozumienie grudniowe 2.2 Zdobycze Kościoła i pierwsze nieporozumienia 2.3 Rewizja w Instytucie Prymasowskim i list KC PZPR ROZDZIAŁ III Narastanie konfliktu … Czytaj dalej

Status uchodźcy – cudzoziemca w Polsce

Spis Treści Wstęp Rozdział I Sytuacja prawna cudzoziemców przekraczających granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej 1. Obywatele państw wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów o ruchu bezwizowym 2. Uprawnienia cudzoziemców wynikające z faktu posiadania polskiej wizy oraz jej rodzaje 3. Sytuacja administracyjnoprawna posiadaczy zaproszeń, voucherów i odcisków pieczęci AB, AC, AO Rozdział II Administracyjnoprawna sytuacja … Czytaj dalej

Rozpad systemu państw socjalistycznych „Aksamitna Rewolucja” w Europie Środkowej (Polska, Węgry, Czechosłowacja)

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Ewolucja i upadek systemu. 2. Polska droga do demokracji. 3. Węgierski „trójramienny stół”. 4. „Aksamitna rewolucja” w Czechosłowacji. 5. Próby umacniania demokratycznych zdobyczy 1989 roku. Zakończenie Bibliografia Wstęp Przedmiotem niniejszej pracy jest ukazanie mechanizmów, które doprowadziły do dewaluacji idei komunistycznej w Związku Radzieckim i wybranych krajach socjalistycznych Europy Środkowej. Podstawową konsekwencją … Czytaj dalej

Rola i znaczenie reklamy politycznej w kształtowaniu wizerunku politycznego

Spis treści Wstęp 3 Rozdział 1. REKLAMA 1.1. Pojęcie reklamy 6 1.2. Cele i środki reklamy 10 1.3. Droga reklamy do polityki 13 1.4. Reklama polityczna 16 Rozdział 2. TYPY REKLAMY POLITYCZNEJ 2.1. Reklama audiowizualna 20 2.1.1. Reklama telewizyjna 21 2.1.2. Reklama internetowa 25 2.2. Reklama audytywna 27 2.2.1. Reklama radiowa 27 2.3. Reklama wizualna … Czytaj dalej

Problematyka mniejszości węgierskiej na Słowacji

Spis Treści WSTĘP 4 1. ROZDZIAŁ PIERWSZY: DEFINICJE MNIEJSZOŚCI I HISTORIA NIZINY NADDUNAJSKIEJ. 1.1. Pojęcie mniejszości. 8 1.2. Historia mieszkańców Niziny Naddunajskiej. 10 2. ROZDZIAŁ DRUGI: CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCIOWA OBSZARU SŁOWACJI ZAMIESZKAŁEGO PRZEZ MNIEJSZOŚĆ WĘGIERSKĄ. 2.1. Struktura narodowościowa obecnych ziem Słowacji przed wybuchem I wojny światowej. 20 2.2. Sytuacja narodowościowa na ziemiach słowackich w okresie międzywojennym. … Czytaj dalej

Polska – lider Europy Wschodniej i partner strategiczny. Czy Rzeczpospolita Polska wprowadzi region do Unii Europejskiej i NATO?

Wstęp 2 Rozdział I. Sytuacja geopolityczna Europy Środkowo-Wschodniej 1.1 Kontekst po rozpadzie Związku Radzieckiego 1.2 Kierunki polskiej polityki zagranicznej Rozdział II. Rola Polski w aspiracjach regionu do UE i NATO 2.1 Uzyskanie członkostwa w UE jako czynnik prymatu politycznego i gospodarczego 2.2 Reakcje i perspektywy pozostałych państw regionu 2.3 Stosunki z Związkiem Bałtyckim i Rosją … Czytaj dalej

Polityka zagraniczna Rosji wobec Polski po 2004 roku

WSTĘP……………………………………………..…………..2 ROZDZIAŁ I . GENEZA STOSUNKÓW ROSYJSKO POLSKICH.……4 1.1. Historia stosunków rosyjsko-polskich po II wojnie światowej…..4 1.2.Rozpad ZSRR – powstanie Federacji Rosyjskiej………………24 ROZDZIAŁ II. STOSUNKI ROSYJSKO-POLSKIE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE………………………………………31 2.1. Polityka Rosji wobec Polski po wstąpieniu do UE……… ……31 2.2. Rozwój stosunków rosyjsko-polskich w latach 2004-2010…32 2.3. Rosyjsko-polskie relacje gospodarcze i ich wpływ … Czytaj dalej

Oblicza demokracji

Spis Treści: ROZDZIAŁ I DZIEJE POJĘCIA, ROZWÓJ I MODELE DEMOKRACJI. 4 Starożytna Grecja 4 Tradycja republikańska 6 Rosnący egalitaryzm polityczny 11 Kapitalizm 11 Liberalizm 12 Społeczeństwo masowe 13 Demokracja szlachecka 15 Rząd reprezentacyjny 16 Równość polityczna 16 Wolność polityczna 16 Modele demokracji 17 Dwudziestowieczne rozumienie demokracji 19 ROZDZIAŁ II ZALETY DEMOKRACJI. 21 Suwerenność społeczeństwa obywatelskiego … Czytaj dalej