Problematyka mniejszości węgierskiej na Słowacji

Spis Treści

WSTĘP 4
1. ROZDZIAŁ PIERWSZY: DEFINICJE MNIEJSZOŚCI I HISTORIA NIZINY NADDUNAJSKIEJ.
1.1. Pojęcie mniejszości. 8
1.2. Historia mieszkańców Niziny Naddunajskiej. 10
2. ROZDZIAŁ DRUGI: CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCIOWA OBSZARU SŁOWACJI ZAMIESZKAŁEGO PRZEZ MNIEJSZOŚĆ WĘGIERSKĄ.
2.1. Struktura narodowościowa obecnych ziem Słowacji przed wybuchem I wojny światowej. 20
2.2. Sytuacja narodowościowa na ziemiach słowackich w okresie międzywojennym. 26
2.3. Ruchy migracyjne na ziemiach słowackich w latach 1938-1948. 33
2.4. Sytuacja narodowości węgierskiej na Słowacji po II wojnie światowej. 42
2.5. Współczesna sytuacja narodowościowa na Słowacji po roku 1990. 48
3. ROZDZIAŁ TRZECI: POZYCJA PRAWNA MNIEJSZOŚCI WĘGIERSKIEJ W REPUBLICE SŁOWACKIEJ.
3.1. Zobowiązania prawne Republiki Słowackiej o charakterze globalnym. 59
3.1.1. Dokumenty wypracowane w ramach ONZ. 60
3.1.2. Prace Rady Europy. 62
3.1.3. Dokumenty OBWE. 65
3.2. Normy prawa wewnętrznego. 68
3.2.1. Przepisy Konstytucji Republiki Słowackiej. 68
3.2.2. Słowackie akty prawne dotyczące mniejszości. 71
4. ROZDZIAŁ CZWARTY: ORGANIZACJE MNIEJSZOŚCI WĘGIERSKIEJ NA SŁOWACJI.
4.1. Organizacje kulturalne. 75
4.2. Węgierski system edukacyjny na Słowacji. 77
4.3. Węgierskie ugrupowania polityczne na Słowacji. 79
4.4. Struktura religijna mniejszości węgierskiej na Słowacji. 84
4.5. Badania opinii publicznej dotyczące sytuacji mniejszości węgierskiej na Słowacji. 88
ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL 101
SPIS MAP 102
SPIS WYKRESÓW 102
ANEKS 103

Liczba stron 103
Nazwa Szkoły Wyższej Katolicki Uniwersytet Lubelski (ten od ministra Czarnka)
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2000
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print