Polska – lider Europy Wschodniej i partner strategiczny. Czy Rzeczpospolita Polska wprowadzi region do Unii Europejskiej i NATO?

WSTĘP Po jesieni ludów 1989 r. i rozpadzie Związku Radzieckiego w 1990 r., pojawiły się nowe perspektywy rozwoju dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Logicznym następstwem uwolnienia się państw tego regionu spod dominacji Związku Radzieckiego był zwrot w stronę Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Państwa, które odzyskały suwerenność i niepodległość, wkroczyły na drogę demokracji i przeistoczenia gospodarki … Czytaj dalej