Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w środowisku lokalnym. Na przykładzie OPS w Górze Kalwarii

Liczba stron: 62

Nazwa Szkoły Wyższej: Wszechnica Polska TWP

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

ROZDZIAŁ 1 ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 5
1.1. Struktura organizacyjna pomocy społecznej w Polsce 5
1.2. Zadania pomocy społecznej na poziomie gminy 10

ROZDZIAŁ 2 METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 14
2.1. Cel badań i problemy badawcze 14
2.2. Metoda i techniki badań 15
2.3. Charakterystyka terenu badań 19

ROZDZIAŁ 3 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII – WARUNKI FUNKCJONOWANIA 22
3.1. Warunki funkcjonowania instytucji 22
3.2. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej 25
3.3. Finansowanie zadań Ośrodka Pomocy Społecznej 30

ROZDZIAŁ 4 KLIENCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII 38
4.1. Pomoc a opieka społeczna 38
4.2. Charakterystyka klientów Ośrodka 40

ROZDZIAŁ 5 DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM 47
5.1. Indywidualna działalność Ośrodka oraz współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi 47
5.2. Aktywizacja środowiska lokalnego

3.8/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print