Transport specjalistyczny na przykładzie artykułów żywnościowych

Liczba stron: 60

Nazwa Szkoły Wyższej: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY w Radomiu

Rodzaj pracy: inżynierska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wprowadzenie, cel pracy………. 4

1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego………………………………. 7
1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia……..…………………. 7
1.1.1. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej……………………………………………….. 8
1.1.2. System zarządzania bezpieczeństwem żywności – HACCP………………………… 10
1.1.3. IFS – International Food Standard……………………………………………………. 16
1.1.4. IFS Logistic………………………………………………………………………….. 16
1.2. Uregulowania prawne przewozu drogowego żywności………………… 18
1.2.1. Międzynarodowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności…………… 18
1.2.2. Krajowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności…………………. 19
1.2.3. Obszar obowiązywania Umowy ATP……………………………………………….. 21

2. Przewóz artykułów spożywczych……………………………………… 23

3. Warunki transportu produktów spożywczych i żywnościowych ….. 25
3.1. Informacje ogólne o produktach spożywczych………………………… 25
3.2. Warunki temperaturowe podczas transportu produktów żywnościowych wg Umowy ATP z 2010 r.…………………………………….……………. 25

4. Rodzaje pojazdów przeznaczonych do transportu żywności……..… 28
4.1. Rozwiązania konstrukcyjne naczep i kontenerów chłodniczych …..…… 31
4.2. Materiały izolacyjne wykorzystywane w naczepach transportu chłodniczego…………………………………………………………….. 32
4.3. Znakowanie środków transportu………………………………………… 34
4.4. Badania pojazdów chłodniczych……………………………………….. 35
4.5. Warunki transportu mięsa surowego chłodzonego………………..……. 36
4.6. Warunki transportu drobiu……………………………………………… 37
4.7. Warunki transportu chleba i produktów podobnego rodzaju…………… 38
4.8. Warunki transportu ryb…………………………………………………. 38
4.9. Warunki transportu mleka pasteryzowanego i produktów mlecznych……………………………………………………………….. 40
4.10. Warunki transportu jaj………………………………………….….…. 41
4.11. Samochody do przewozu luzem materiałów sypkich i suchych, np. mąki, cukru, soli, nawozów sztucznych…………………………………….…. 42
4.12. Warunki transportu napojów………………………………………….… 43

5. Urządzenia rejestrujące temperaturę……….. 45

6. Systemy informatyczne przeznaczone do kontroli i nadzoru nad przewozem artykułów żywnościowych……………………………..… 49
6.1. System Telematik Trailer………………………………………….……. 49
6.2. System Infosat………………. 51
6.3. System przesyłania danych pomiędzy naczepą, a ciągnikiem samochodowym (DS Ster-Tir) firmy Data System……………………… 53

7. Protokół ATP…………………………….…………………………….. 55

8. Zakończenie………………………………………………………….… 57
Spis rysunków, spis tabel …………………………………………………………………… 59

Zasygnalizowana problematyka niniejszego opracowania, stanowi próbę usystematyzowania w swojej treści zagadnień transportu żywności w transporcie drogowym. Materiał jest przeznaczony dla szeroko rozumianego personelu, zajmującego się transportem żywności w firmach transportowych oraz transportowo-spedycyjnych, ale też jest kierowana do takiego grona odbiorców jak właścicieli i kierowników firm transportowych i spedycyjnych, zarządzających transportem, studentów, uczniów szkół technicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką transportu artykułów żywnościowych.

Drugim obszarem przeznaczenia są kierowcy w transporcie drogowym. Przedstawiony materiał ma na celu przybliżenie funkcjonowania przewoźników w nowych warunkach funkcjonowania w Unii Europejskiej, podczas realizacji współczesnych łańcuchów dostaw.

Opracowanie zostało podzielone na dwie części. W części pierwszej przedstawiono istotne dla tematu pracy zagadnienia, aktualną analizę transportu artykułów żywnościowych, od momentu zlecenia, poprzez wszystkie wymagania aż do momentu dostarczenia ładunku. Część druga zawiera przedstawienie dokładnej analizy obowiązujących regulacji prawnych transportu żywności, charakterystykę materiału oraz warunki i metody transportu.

4.7/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print