Transport Unii Europejskiej i Polski

Liczba stron: 43 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści Rozdział I Zagadnienia wprowadzające……………..3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania……………3 1.2. Uzasadnienie wyboru tematu…………….4 Rozdział II Transport Unii Europejskiej………………5 2.1. Transport – uwagi ogólne – podstawy prawne………5 2.2. Rynek usług transportowych……………..7 2.3. Europejska infrastruktura transportu……………11 Rozdział III Przyporządkowanie polskiego transportu do wymogów stawianych … Czytaj dalej