Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Studium na wybranym przykładzie

Liczba stron: 86

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP 3

Rozdział I 5
1. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE W UJĘCIU TEORETYCZNYM 5
1.1 Przedsiębiorstwo transportowe jako podmiot gospodarki rynkowej 5
1.2 Pojęcie przedsiębiorstwa transportowego 8
1.3 Rodzaje przedsiębiorstw transportowych i ich charakterystyka 13

Rozdział II 23
PROCES ZARZĄDZANIA W UJĘCIU TEORETYCZNYM 23
2.1 Zarządzanie – charakterystyka pojęcia 23
2.2 Metody zarządzania, ich podział i charakterystyka w ujęciu syntetycznym 26
2.3 Modele zarządzania 40

Rozdział III 54
CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO XXX… 54
3.1 Rys historyczny funkcjonowania Przedsiębiorstwa XXX … 54
3.2 Struktura organizacyjna w kontekście szczebli zarządzania Przedsiębiorstwem XXX… 55
3.3 Zadania komórek organizacyjnych w kontekście zasad regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa XXX. 59

Rozdział IV 73
METODY ZARZĄDZANIA STOSOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWIE XXX 73
4.1 Zarządzanie ludźmi 73
4.2 Zarządzanie finansami 75
4.3 Zarządzanie innymi zadaniami przedsiębiorstwa (informacja) 79

ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 82
ZAŁĄCZNIK 85
Raport o firmie 85

4.6/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print