Wpływ powierzchniowego przetapiania laserowego na strukturę i własności warstwy wierzchniej stali węglowych

Spis treści:

1. Wstęp 5
1.1 Kilka lat z historii laserów
1.2. Absorpcja promieniowania koherentnego przez metale 13
1.3. Zasada działania lasera CO2 18
2. Obróbka laserowa z przetopieniem warstwy powierzchniowej 24
3. Cel pracy 41
4. Metodyka pracy 42
4.1. Zakres pracy 42
4.2. Materiał badawczy 43
4.3. Sposób wykonywania przetopów laserowych 45
4.4. Obróbka cieplna oraz badania struktury i pomiar mikrotwardości 46
5 Wyniki badań 47
5.1. Struktura i mikrotwardość materiałów przeznaczonych do badań 47
5.2. Obserwacje strukturalne przetopów 53
5.3. Rozkład mikrotwardości w próbkach przetopionych powierzchniowo promieniem lasera 67
5.4. Obserwacje struktury i pomiary mikrotwardości stali hartowanych konwencjonalnie (wygrzewanych w piecu i oziębianych w wodzie) 73
5.5. Pomiary mikrotwardości w warstwie wierzchniej materiałów przetopionych laserowo i odpuszczanych w temperaturach 100 – 650 C 78
5.5.1. Wpływ temperatury odpuszczania na twardość i strukturę przetopów laserowych oraz twardość i strukturę stali hartowanych konwencjonalnie 78
5.5.2. Obserwacje strukturalne stali hartowanych laserowo oraz hartowanych konwencjonalnie po odpuszczaniu w temperaturze 650 C 87
6. Dyskusja wyników 96
7. Wnioski 99
8. Literatura 100

Liczba stron 100
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2002
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print