Zagadnienia organizacyjne i etyczne w pracy instruktora narciarstwa zjazdowego

Wstęp

Rozdział I. Etyka
1.1 Etyka
1.2 Etyka zawodowa
1.3 Relacje Etyka a etyka zawodowa

Rozdział II. Etyka i organizacja pracy instruktora narciarskiego
2.1 Praca instruktora – kwestie ogólne (charakterystyka pracy, cele, zadania, założenia rodzaje zajęć), które rodzaje zajęć są najbardziej prestiżowe
2.2 Rodzaje uprawnień w narciarstwie zjazdowym (kursy dyplomy, patenty, weryfikacje, unifikacje uprawnień), rywalizacja na zawodach centralnych
2.3 Etyka racy instruktora narciarstwa
2.3.1 Kwestia odpowiedzialności
2.3.2 Wiek instruktora jako czynnik decydujący o możliwościach podjęcia pracy
2.3.3 Relacje instruktor uczeń (podejście do ucznia) osoby starsze, niepełnosprawne, otyłe
2.3.4Sposób przekazywania informacji (różne reakcje na krytykę)

Rozdział III. Szkoły narciarskie w Polsce
3.1 Podział w zależności od rodzaju udział w organizacji zawodów i egzaminów regionalnych
3.2 Grupy docelowe klientów, strategie marketingowe.
3.3 Organizacja pracy – system naboru kadry, docelowa liczebność i jakość kadry jest,
3.4 Cele jakie szkoła stawia przed sobą
3.5 Rodzaje szkoleń zewnętrznych
2.6 Rodzaje szkoleń wewnętrznych – metodyczne, sportowe, techniczne,
2.7 System pracy w szkołach
2.8 System motywacyjny i lojalnościowy

Rozdział IV. Metodologia badań własnych
4.1 Cele badania, opis metody, opis sposobu przeprowadzania części badawczej
4.2 Pytania i hipotezy badawcze
4.3 Problemy jakie pojawiają się w relacjach klient-instruktor-szkoła
4.4 Opis przypadku

Rozdział V. Wyniki badań i wnioski z badania
5.1 Prezentacja danych zastanych i wygenerowanych
5.2 prezentacja danych ze szkół narciarskich, ilość lekcji na jednego instruktora na 1 dzień, liczebność grup, realizacja zadań, jeszcze coś wymyśle, znaczenie czynników takich jak wiek i doświadczenie w procesie rekrutacji
5.3 Prezentacja danych, wyników badania ankietowego

Zakończanie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Załącznik

Pytania badawcze

1) Czy wiek wpływa znacząco na skłonność do pracy w zawodzie instruktora narciarstwa zjazdowego?

2) Czy wiek wpływa na zmianę celów i priorytetów realizowanych podczas prowadzenia zajęć na śniegu?

3) Jakie czynniki mają największy wpływ na chęć współpracy ze szkołą narciarską?

4) Jaki udział w szkoleniu ogółem mają szkolenia indywidualne a grupowe?

5) Jaki udział w szkoleniu maja szkolenia (ponadpodstawowe) których celem jest doskonalenie już posiadanej techniki?

6) Jaka jest oczekiwana liczebność grup na zajęciach?

7) Ilu lekcji dziennie może maksymalnie udzielić instruktor aby utrzymać odpowiedni poziom szkolenia?

8) Ilu lekcji dziennie chce udzielić instruktor aby uzyskać zamierzoną korzyść finansową?

9) Czy instruktorzy z zewnątrz są lepiej zmotywowani?

10) Czy nabyte doświadczenie wpływa na zmianę zachowań instruktora w aspekcie celów i  zadań realizowanych na lekcji, ilości pracy oraz dbałości o jakość usługi?

11) Czy wiek jest ważnym kryterium podczas procesu rekrutacji do szkoły narciarskiej?

5/5 - (10 votes)
image_pdfimage_print