Alkoholizm wśród kobiet

Liczba stron: 59

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I Zagrożenia wynikające z nadużywania alkoholu przez społeczeństwo w świetle literatury przedmiotu 6
1. Pojęcie alkoholizmu 6
2. Opis sytuacji problemowej, wskaźniki 13
3. Leczenie i profilaktyka 23
4. Stan badań 27

ROZDZIAŁ II Metodologia badań własnych 32
1. Przedmiot i cel badań 32
2. Problemy i hipotezy 33
3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 35
4. Charakterystyka badań, organizacja i ich przebieg 36

ROZDZIAŁ III Skala spożywania i nadużywania napojów alkoholowych w społeczności kobiet 37
1.Charakterystyka badanej próby 37
2. Rozmiary zjawiska spożywania alkoholu wśród kobiet  40
3. Wpływ wybranych determinantów na spożycie alkoholu w społeczności kobiet 50

Zakończenie 56
Spis fotografii 57
Spis rysunków 57
Spis tabel 57
Bibliografia 58
Aneks 60

Wstęp

Do niedawna picie alkoholu wydawało się wyłącznie domeną mężczyzn.

We współczesnej dobie kobiet uzależnionych od alkoholu przybywa w zastraszającym tempie. Kobiety piją coraz częściej i coraz więcej.

Kobiecy model picia alkoholu uległ zmianie. Do niedawna kobiety piły w ukryciu, obecnie nie muszą już dbać o pozory. To wynik swobody obyczajowej. Nikogo już nie dziwi widok kobiety trzymającej w ręku puszkę piwa czy kieliszek wina.

Świat, w którym to mężczyzna pracuje i łoży na rodzinę przestał być rzeczywistością. Współczesne kobiety to wykształcone, ciężko zarabiające na dom bizneswoman. Z chęci dorównania mężczyznom są w stanie poświecić swoje zdrowie i życie rodzinne. Pochłonięte nadmiarem obowiązków związanych z pracą, a także z wypełnianiem wielu ról społecznych często nie wytrzymują ciężaru tego balastu i szukają w alkoholu ukojenia i chęci do życia.

Picie kobiet jest bardziej emocjonalne, zagłusza samotność i lęki. Kobiety sięgają po kieliszek z powodów rodzinnych. Niestabilna sytuacja życiowa, rozwód, emerytura czy „syndrom opuszczonego gniazda” najczęściej wpychają kobiety w objęcia nałogu.

Po alkohol również sięgają młode dziewczyny. Najczęściej na dyskotekach czy prywatkach domowych. Picie wśród młodych dziewczyn stało się po prostu modne. Starając się dorównać piciu chłopcom niejednokrotnie wypijają zbyt duże ilości alkoholu.

Dużą popularnością wśród dziewczyn cieszą się wysokoprocentowe trunki takie jak: wódki, whisky, brandy. Szokujący jest fakt, że dziewczyny nie zmieniają tego stylu życia nawet gdy zostają żonami i matkami. Bez żadnych skrupułów piją także w ciąży.

Jako że większość badań nad alkoholem skoncentrowana była głównie na mężczyznach, celem tej pracy jest określenie skali spożywania i nadużywania alkoholu prze kobiety.

Część teoretyczna przedstawia pojęcie alkoholizmu, opis sytuacji problemowej-wskaźniki, leczenie i profilaktykę oraz stań badań.

W części metodologicznej omówiono przedmiot badań, kolejno problem, hipotezy i cele badawcze, a także teren i procedurę badań.

W części badawczej zostały omówione wyniki badań oraz wyciągnięte wnioski, a także została podjęta próba określenia determinantów mających wpływ na wynik próby.

Poruszone w pracy zagadnienia pozwoliły określić skalę spożywania i nadużywania alkoholu wśród kobiet, oraz jakie są okoliczności i przyczyny, które skłaniają do spożywania alkoholu przez kobiety, a także jaka jest częstotliwość picia alkoholu przez kobiety.

Kobiety są bardziej podatne na następstwa picia alkoholu. Częściej niż mężczyźni ponoszą uszczerbek na zdrowiu. Rak piersi, marskość wątroby czy zapalenie trzustki to jedne z najczęstszych chorób występujących w konsekwencji nadużywania alkoholu. Ponadto są bardziej podatne na konflikty z prawem oraz duże trudności w kontaktach międzyludzkich.

Problem alkoholizmu wśród kobiet jest zjawiskiem coraz częstszym i groźniejszym. Mimo, iż kobiety piją mniej niż mężczyźni to szybciej się uzależniają i mają większe trudności z wyjściem z nałogu.

4.2/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print