Antykoncepcja wśród młodych Polek na przykładzie badań w środowisku dziewcząt ze szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba stron: 63

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział I
Istota i metody antykoncepcji oraz jej postrzeganie w kontekście historycznym i współczesnym.
1.1. Istota i moralna ocena antykoncepcji…..5
1.2. Historia poglądów na temat antykoncepcji…..6
1.3. Metody i środki zapobiegania niechcianej ciąży…..10
1.4. Antykoncepcja w kontekście życia seksualnego współczesnego społeczeństwa…..14

Rozdział II
Metodologia badań własnych.
2.1. Cel i przedmiot badań…..22
2.2. Problemy i hipotezy badawcze…..23
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..26
2.4. Przebieg i organizacja badań…..29

Rozdział III
Antykoncepcja wśród uczennic Zespołu Szkół w XYZ w świetle badań własnych
3.1. Charakterystyka badanej populacji…..30
3.2. Źródła i stopień wiedzy respondentów na temat antykoncepcji…..32
3.3. Stosowanie i wybór środków antykoncepcyjnych przez badanych…..42
3.4. Edukacja seksualna w szkole w zakresie zapobiegania niechcianej ciąży…..46

Zakończenie. Wnioski…..51
Bibliografia…..54
Spis wykresów…..56
Załączniki…..58

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print