Antykoncepcja wśród młodych Polek na przykładzie badań w środowisku dziewcząt ze szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba stron: 63

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział I
Istota i metody antykoncepcji oraz jej postrzeganie w kontekście historycznym i współczesnym.
1.1. Istota i moralna ocena antykoncepcji…..5
1.2. Historia poglądów na temat antykoncepcji…..6
1.3. Metody i środki zapobiegania niechcianej ciąży…..10
1.4. Antykoncepcja w kontekście życia seksualnego współczesnego społeczeństwa…..14

Rozdział II
Metodologia badań własnych.
2.1. Cel i przedmiot badań…..22
2.2. Problemy i hipotezy badawcze…..23
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..26
2.4. Przebieg i organizacja badań…..29

Rozdział III
Antykoncepcja wśród uczennic Zespołu Szkół w XYZ w świetle badań własnych
3.1. Charakterystyka badanej populacji…..30
3.2. Źródła i stopień wiedzy respondentów na temat antykoncepcji…..32
3.3. Stosowanie i wybór środków antykoncepcyjnych przez badanych…..42
3.4. Edukacja seksualna w szkole w zakresie zapobiegania niechcianej ciąży…..46

Zakończenie. Wnioski…..51
Bibliografia…..54
Spis wykresów…..56
Załączniki…..58

Antykoncepcja jest ważnym tematem, szczególnie dla młodych Polek, które dopiero zaczynają swoją aktywność seksualną. W badaniach przeprowadzonych wśród młodych dziewcząt ze szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce można zauważyć pewne trendy i problemy związane z antykoncepcją.

W badaniach przeprowadzonych wśród młodych Polek z szkoły ponadgimnazjalnej stwierdzono, że większość dziewcząt (ponad 80%) wie, co to jest antykoncepcja i jak ją stosować. Jednak mimo tego, zaledwie około połowa badanych (około 50%) stosuje jakąkolwiek formę antykoncepcji podczas stosunków seksualnych. Około 20% badanych używała antykoncepcji jedynie od czasu do czasu, a ponad 30% zdecydowała się na stosunek bez zabezpieczenia. Ponadto, tylko niewielka liczba dziewcząt (około 10%) znała i stosowała skuteczną antykoncepcję awaryjną.

Przyczyny tak niskiego stosowania antykoncepcji przez młode Polki mogą być różnorodne. Często młode dziewczęta obawiają się konsekwencji związanych z ujawnieniem swojej aktywności seksualnej, szczególnie przed rodzicami i otoczeniem. Ponadto, wiele z nich może nie posiadać wystarczającej wiedzy na temat dostępnych metod antykoncepcji i ich skuteczności, co prowadzi do wyboru nieskutecznych lub niedostępnych form antykoncepcji.

Ważne jest, aby młode Polki otrzymywały odpowiednią edukację seksualną i zdrowotną, która pomoże im zrozumieć znaczenie antykoncepcji i dostępne formy antykoncepcji. W ramach takiej edukacji należy skupić się na skuteczności i sposobach stosowania różnych metod antykoncepcji, a także na przekazywaniu informacji na temat ryzyka związanego z chorobami przenoszonymi drogą płciową i sposobach zapobiegania im.

Innym ważnym elementem jest dostępność i łatwość uzyskania antykoncepcji dla młodych kobiet. W Polsce dostęp do niektórych metod antykoncepcji, takich jak pigułki antykoncepcyjne czy środki antykoncepcyjne awaryjne, jest ograniczony przez skomplikowane procedury i brak wystarczającej informacji na temat ich stosowania. Wspieranie i promowanie dostępności antykoncepcji oraz upowszechnianie wiedzy na temat różnych metod antykoncepcji i ich skuteczności mogą pomóc młodym Polkom w dokonywaniu świadomych wyborów i zwiększeniu skuteczności stosowanej antykoncepcji.

Niepokojące jest również to, że młode Polki często nie chodzą regularnie do lekarza i nie wykonują regularnych badań ginekologicznych, co może prowadzić do późnego wykrycia chorób i stanów zapalnych. Regularne badania ginekologiczne są ważne dla zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet i mogą pomóc w wykryciu i leczeniu różnych chorób, w tym chorób przenoszonych drogą płciową. W związku z tym, edukacja młodych Polek powinna również uwzględniać znaczenie regularnych badań ginekologicznych i wizyt u lekarza.

W Polsce w ostatnich latach zwiększa się także popularność stosowania naturalnych metod antykoncepcji, takich jak np. metoda kalendarzykowa czy metodą objawowo-termiczną. Należy jednak pamiętać, że takie metody antykoncepcji są mniej skuteczne niż tradycyjne metody, takie jak pigułki antykoncepcyjne czy środki antykoncepcyjne działające długo. Naturalne metody antykoncepcji mogą być stosowane tylko przez kobiety, które posiadają szczegółową wiedzę na temat swojego cyklu miesiączkowego i są w stanie systematycznie monitorować swoje objawy. W przypadku niedokładnego stosowania naturalnych metod antykoncepcji może dojść do ciąży lub do zwiększonego ryzyka infekcji.

Podsumowując, antykoncepcja jest ważnym zagadnieniem, które dotyczy młodych Polek. Niskie stosowanie antykoncepcji wśród młodych dziewcząt ze szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce może wynikać z braku odpowiedniej edukacji, niskiej dostępności skutecznych metod antykoncepcji i niechęci do wykonywania regularnych badań ginekologicznych. Ważne jest, aby edukacja seksualna i zdrowotna uwzględniała aspekty antykoncepcji oraz aby młode Polki miały łatwy dostęp do skutecznych metod antykoncepcji i odpowiedniej opieki medycznej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print