Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej

SPIS TREŚCI

Rozdział I Psychologiczna problematyka agresywności i przemocy
1.1. Podstawowa terminologia
1.2. Typy przemocy
1.3. Klasyfikacja form przemocy i jej właściwości
1.4. Objawy przemocy
1.5. Bezpośrednie i odległe konsekwencje stosowanej przemocy
Rozdział II: Determinanty agresywności i przemocy.
2.1. Teorie powstawania przemocy i agresji
2.2. Rodzinne uwarunkowania przemocy i agresji
2.3. Przemoc w mediach – odzwierciedlanie rzeczywistości
2.4. Oddziaływanie gier komputerowych na powstawanie zachowań agresywnych
Rozdział III: Metodologia badań własnych
3.1. Cel badań
3.2. Metody i przebieg badań
3.3. Charakterystyka badanych
3.4. Przedstawienie wyników
3.5. Analiza wyników
3.6. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia

Liczba stron 61
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarzadądzania
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002

Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej to problem, który dotyka wiele szkół w Polsce. Jest to zjawisko, które negatywnie wpływa na rozwój i funkcjonowanie uczniów oraz wpływa na atmosferę w szkole i jej otoczeniu. Dlatego też, należy zwrócić uwagę na przyczyny i konsekwencje agresji i przemocy wśród młodzieży, a także na możliwe sposoby jej zapobiegania.

Przyczyny agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej

Przyczyny agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej są różnorodne i złożone. Do najważniejszych czynników wpływających na pojawienie się agresji i przemocy w szkole zalicza się:

 1. Brak wsparcia ze strony rodziców – brak uwagi, zaniedbanie, a także przemoc w rodzinie mogą prowadzić do pojawienia się agresji u dzieci.
 2. Wpływ mediów – filmy, gry wideo i programy telewizyjne, które promują przemoc i agresję, mogą negatywnie wpływać na rozwój uczniów.
 3. Trudne relacje między uczniami – nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz brak umiejętności komunikacji może prowadzić do konfliktów między uczniami.
 4. Niska samoocena i brak pewności siebie – uczniowie, którzy odczuwają niską samoocenę i brak pewności siebie, często wykorzystują agresję i przemoc jako sposób na zwrócenie na siebie uwagi.
 5. Zaniedbania w szkole – brak wsparcia ze strony nauczycieli, brak motywacji do nauki, a także zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa mogą prowadzić do pojawienia się agresji wśród uczniów.

Konsekwencje agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej

Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej ma negatywne konsekwencje dla wszystkich uczniów, zarówno dla ofiar, jak i dla sprawców. Do najważniejszych konsekwencji agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej należą:

 1. Złe samopoczucie – ofiary agresji często odczuwają strach, stres, a także ból fizyczny i psychiczny, co negatywnie wpływa na ich samopoczucie.
 2. Zmniejszenie motywacji do nauki – uczniowie, którzy są ofiarą agresji i przemocy, często odczuwają niechęć do szkoły i nauki, co prowadzi do spadku wyników szkolnych.
 3. Problemy z zachowaniem
 4. Trudności z relacjami społecznymi – ofiary agresji i przemocy mają często problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z rówieśnikami.
 5. Poczucie izolacji społecznej – uczniowie, którzy są ofiarą agresji i przemocy, często odczuwają poczucie izolacji i osamotnienia, co negatywnie wpływa na ich rozwój emocjonalny i społeczny.
 6. Problemy z prawem – sprawcy agresji i przemocy narażają się na konsekwencje prawne, co może mieć negatywny wpływ na ich przyszłość.

Sposoby zapobiegania agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej

Aby zapobiegać agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej, konieczne jest zwrócenie uwagi na kilka kluczowych aspektów:

 1. Wsparcie ze strony rodziców – rodzice powinni poświęcać swoim dzieciom odpowiednią ilość czasu i uwagi, a także zapewnić im bezpieczne i przyjazne środowisko domowe.
 2. Wzmacnianie samooceny i pewności siebie – szkoła powinna kształtować samoocenę i pewność siebie uczniów, aby pomóc im radzić sobie z trudnymi emocjami.
 3. Kształtowanie umiejętności społecznych – uczniowie powinni uczyć się jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie z emocjami oraz jak nawiązywać pozytywne relacje z rówieśnikami.
 4. Dbałość o bezpieczeństwo w szkole – szkoła powinna zapewnić bezpieczne warunki nauki, a także odpowiednio reagować na przypadki agresji i przemocy.
 5. Wprowadzenie programów antyprzemocowych – szkoła powinna wprowadzać programy, które pomogą w zwalczaniu agresji i przemocy wśród uczniów.

Podsumowując, agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej to problem, który wymaga zdecydowanych działań ze strony rodziców, nauczycieli, a także instytucji państwowych. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia i bezpieczeństwa, a także kształtowanie ich umiejętności społecznych i emocjonalnych. Tylko wtedy można skutecznie zwalczać zjawisko agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print