1

Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej

SPIS TREŚCI

Rozdział I Psychologiczna problematyka agresywności i przemocy
1.1. Podstawowa terminologia
1.2. Typy przemocy
1.3. Klasyfikacja form przemocy i jej właściwości
1.4. Objawy przemocy
1.5. Bezpośrednie i odległe konsekwencje stosowanej przemocy
Rozdział II: Determinanty agresywności i przemocy.
2.1. Teorie powstawania przemocy i agresji
2.2. Rodzinne uwarunkowania przemocy i agresji
2.3. Przemoc w mediach – odzwierciedlanie rzeczywistości
2.4. Oddziaływanie gier komputerowych na powstawanie zachowań agresywnych
Rozdział III: Metodologia badań własnych
3.1. Cel badań
3.2. Metody i przebieg badań
3.3. Charakterystyka badanych
3.4. Przedstawienie wyników
3.5. Analiza wyników
3.6. Wnioski
Zakończenie

Liczba stron 61
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarzadądzania
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej gotowej pracy, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny lub na ten sam temat, to polecamy serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!