Agresja i przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie gimnazjum nr 1 w Lubaniu

Liczba stron: 58

Nazwa Szkoły Wyższej: DWSSP ASESOR
Rodzaj pracy: licencjacka
Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Wstęp…………………..

Rozdział I. Problem agresji w świetle literatury przedmiotu………..
1.1 Agresja i przemoc…………………..
1.2 Wyjaśnienie pojęcia agresji………………..
1.3 Omówienie pojęcia przemocy………………..
1.4 Agresja w szkołach…………………….
1.5 Czynniki eliminowania i niwelowania agresji…………….

Rozdział II. Metodologia badań własnych…………….
2.1 Cel badań……………………..
2.2 Pytania badawcze…………………….
2.3 Metody i techniki badawcze…………………
2.4 Charakterystyka narzędzi badawczych……………..
2.5 Dobór próby i teren badań………………..

Rozdział III. Analiza badań własnych…………………
3.1 Opinia badanych gimnazjalistów o występowaniu agresji w szkole………
3.2 Formy agresji występujące wśród badanych……………..
3.3 Reakcja nauczycieli na agresję występującą w szkole…………..
3.4 Przyczyny wzrostu agresji wśród młodzieży i sposoby jej niwelowania…..
3.5 Miejsce występowania przemocy w szkole…………..

Rozdział IV.  Podsumowanie i wnioski z badań……………
4.1. Zakończenie………………………
4.2. Wnioski i postulaty…………………..

Bibliografia………………………
Aneksy………………………..

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print