Aktywność i bierność w zachowaniu uczniów szkoły podstawowej – problematyka aktywizacji intelektualnej i społecznej

Liczba stron: 86

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp  2

Rozdział I.
Aktywność i bierność uczniów szkoły podstawowej w świetle literatury przedmiotu
1. Przegląd pojęć kluczowych  4
2. Klasa szkolna jako grupa społeczna  21
3. Pozycja dziecka w klasie jako determinanta jego aktywności  26
3.1 Zagadnienia aktywizacji intelektualnej i społecznej uczniów  31
4. Problematyka kształtowania środowiska wychowawczego klasy w pracy nauczyciela-wychowawcy  33
5. Przegląd badań  39

Rozdział II
Metodologia badań własnych
1. Problem i problematyka badawcza 44
2. Pytania badawcze 45
3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze  47
4. Organizacja i przebieg badań 51

Rozdział III.
Aktywizacja uczniów w szkole podstawowej w świetle badań własnych  55
1. Ogólna charakterystyka badanego środowiska  53
2. Uwarunkowania i motywy stosowania metod aktywizujących przez badaną grupę nauczycieli  58
3. Wpływ aktywizacji intelektualnej i społecznej na efekty uczenia się i aktywność uczniów  70

Wnioski z badań  79
Bibliografia  82
Spis wykresów  84
Spis aneksów 86

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print