Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klas III gimnazjum

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I Analiza literatury przedmiotu badań
1.Reforma systemu edukacji i jej uwarunkowania
2.Reforma strukturalna i programowa
3.Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży.
4.Proces kształtowania się aspiracji u dzieci i młodzieży
ROZDZIAŁ II Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badań.
1.Przedmiot i cel badań własnych
2.Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.Organizacja i przebieg badań
4.Charakterystyka badanej populacji.
ROZDZIAŁ III Aspiracje edukacyjno i zawodowe młodzieży – prezentacja wyników badań własnych.
1.Czynniki wpływające na aspiracje.
2.Motywy wyboru dalszej drogi kształcenia
3.Realizacja aspiracji
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
ANEKS

Liczba stron 76
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2001
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print