Adaptacja dzieci 3-letnich do przedszkola

Liczba stron: 75

Nazwa Szkoły Wyższej: KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
PROBLEMATYKA W ŚWIETLE LITERATURY

1.1 Adaptacja w literaturze pedagogiczno – psychologicznej
1.1.1 Wyjaśnienie pojęcia „adaptacja”
1.1.2 Trzy poziomy przystosowania do przedszkola wg A. Brzezińskiej
1.1.3 Czynniki ułatwiające i utrudniające adaptację dziecka do przedszkola

1.2 Rozwój dziecka 3-letniego
1.2.1 Rozwój fizyczny i motoryczny
1.2.2 Rozwój psychiczny i procesy poznawcze
1.2.3 Rozwój emocjonalno – społeczny

1.3 Środowisko przedszkolne i rodzinne w procesie wychowawczo– dydaktycznym (adaptacyjnym)
1.3.1 Środowisko przedszkolne
1.3.2 Środowisko rodzinne
1.3.3 Współpraca środowiska przedszkolnego i rodzinnego w procesie
adaptacji dziecka do przedszkola

ROZDZIAŁ II
ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1 Przedmiot i cel badań
2.2 Problemy badawcze
2.3 Zmienne i wskaźniki 28
2.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.5 Organizacja i przebieg badań
2.6 Charakterystyka terenu badań i badanej próby

ROZDZIAŁ III
PROCES ADAPTACYJNY DZIECKA 3-LETNIEGO DO PRZEDSZKOLA – ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH

3.1 Proces adaptacyjny dziecka 3-letniego do przedszkola
3.1.1. Adaptacja w przedszkolu
3.1.2. Samoobsługa
3.2 Metody pracy nauczyciela z dziećmi a proces adaptacji do przedszkola
3.2.1. Zabawa jako czynnik ułatwiający adaptację
3.2.2. Uczenie się poprzez przeżywanie i działanie jako czynnik
ułatwiający adaptację
3.2.3. Metody pracy stosowane przez nauczycielki w okresie adaptacji do
przedszkola
3.2.4. Znajomość zagadnień dotyczących adaptacji przez badane nauczycielki
3.2.5. Formy pracy stosowane przez nauczycielki w celu ułatwienia adaptacji

3.3 Przystosowanie trzylatka do warunków przedszkolnych po okresie adaptacyjnym
3.3.1. Adaptacja w przedszkolu
3.3.2 Samoobsługa

UOGÓLNIENIA I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS RYCIN
SPIS FOTOGRAFII
ANEKSY

WSTĘP

Przedszkole, to pierwsze ważne ogniwo w procesie edukacji. Trzylatek przekraczając po raz pierwszy próg placówki przedszkolnej rozpoczyna nowy etap swojego rozwoju.

Moment ten należy do najbardziej trudnych i znaczących w jego życiu. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą rówieśników, rozstanie się z najbliższymi osobami, zaistnienie i funkcjonowanie w nowym środowisku.

Nowe środowisko, jakie otacza dziecko, które po raz pierwszy przekracza próg placówki przedszkolnej, przysparza mu wiele trosk i trudności. Może powodować poczucie zagubienia, wywołać negatywne emocje. Dlatego ważne jest, by dziecko poznało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa, w obecności najbliższej mu osoby. Jest to również duże przeżycie dla rodziców oraz samych nauczycielek. Na początku roku przedszkolnego płaczą zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Dzieci z powodu rozstania mamą, a rodzice, bo muszą zostawić zapłakanego, przestraszonego malucha wśród obcych ludzi i w obcym otoczeniu.

W pracy ukazano znaczenie procesu adaptacyjnego dzieci 3-letnich do przedszkola. Proces adaptacji dziecka do nowego środowiska odbywa się we wszystkich sferach działania organizmu, a w szczególności fizjologiczno – biologicznej, emocjonalno – społecznej i poznawczej. Adaptacja dziecka w przedszkolu jest problemem bardzo ważnym, od którego zależy dalsze funkcjonowanie dziecka. Trudna adaptacja dziecka do przedszkola i przeżycia z nią związane mogą spowodować u dziecka 3 letniego barierę utrudniającą oddziaływanie wychowawczo – dydaktyczne przedszkola, a także nawet zahamować jego aktywność i rozwój. Troska o prawidłową adaptację dziecka do nowej dla niego sytuacji jest więc ważnym zadaniem nie tylko nauczycielki, ale całego personelu przedszkola, rodziców i bliskich dziecka.

W przedszkolu, w którym przeprowadzono badania zaobserwowano, że proces adaptacyjny u dzieci 3-letnich jest zróżnicowany. Obserwując dzieci, zauważyłam, że niektóre z nich, miały w niewielkim stopniu opanowane czynności samoobsługowe (samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne jedzenie, próby ubierania się itp.), co spowodowało naturalną niechęć dziecka do przedszkola. Uczenie tych czynności jest bardzo ważne w przebiegu procesu przystosowania. Dzieci bardziej samodzielne nie czują się tak bezradne w nowych warunkach, potrafią sobie radzić w różnych sytuacjach, nie są zdane na pomoc osób dorosłych. Takie dzieci nie miały problemu z adaptacją do nowego środowiska jakim jest przedszkole.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Problematyka w świetle literatury” omówiono rozumienie adaptacji przez różnych badaczy. Przedstawiono również jak przebiega rozwój w każdej ze stref dziecka 3-letniego, skupiono się również na środowisku przedszkolnym i rodzinnym w procesie wychowawczo – dydaktycznym (adaptacyjnym).
Drugi rozdział niniejszej pracy poświęcony jest koncepcji metodologicznej własnych badań.

W rozdziale trzecim została przeprowadzona analiza wyników przeprowadzonych badań.

Całość zamykają uogólnienia i wnioski, oraz bibliografia i aneksy.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print