Agresja wśród uczniów gimnazjum

SPIS TREŚCI

Wstęp;

Rozdział I; ZJAWISKO AGRESJI W ŚWIETLE LITERATURY
– 1. Zagadnienia terminologiczne;
– 2. Rodzaje i formy agresji
– 3. Przyczyny agresywnego zachowania się
– 4. Teorie agresji
– 4.1 Agresja jako instynkt
– 4.2 Agresja jako reakcja na frustrację
– 4.3 Agresja jako nabyty popęd
– 4.4 Agresja jako nawyk

Rozdział II; AGRESJA W SZKOLE
– 1. Przejawy i występowanie
– 2. Przyczyny agresji w szkole
– 3. Zapobieganie agresji

Rozdział III; CHARAKTERYSTYKA MŁODZIEŻY W OKRESIE DORASTANIA
– 1. Rozwój fizyczny
– 2. Funkcjonowanie poznawcze
– 3. Funkcjonowanie emocjonalne
– 4. Funkcje społeczno-moralne

Rozdział IV; METODOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA BADAŃ
– 1. Cele badań
– 2. Metody, narzędzia i techniki badawcze
– 3. Organizacja, przebieg i charakter badań

Rozdział V WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
– 5.1 Charakterystyka badanych osób
– 5.2 Formy agresji wśród uczniów w szkole
– 5.3 Częstość występowania agresji wśród uczniów
– 5.4 Reakcje uczniów na agresję ich rówieśników
– 5.5 Reakcje nauczycieli na agresję, sposoby eliminacji agresji
– 5.6 Ofiary agresji oraz sprawcy –charakterystyka
– 5.7 Przyczyny agresji w szkole

Zakończenie i wnioski

Bibliografia;

Załączniki:
– Ankieta

WSTĘP:

Nasilające się liczne zachowania agresywne dzieci i dorastającej młodzieży wybryki chuligańskie w szkole i na ulicy budzą poważny niepokój. Niemal każdego dnia środki masowego przekazu podają wiadomości o rabunkach, morderstwach, gwałtach. Zauważa się tendencję wzrostu liczby dzieci niedostosowanych społecznie. Ostatnie lata wskazują, że przejawy agresji przybierają coraz bardziej drastyczne formy, obniża się również wiek sprawców. Konieczne staje się więc zrozumienie tych niepokojących przyczyn.

Wobec przemocy często także jesteśmy bezradni. Wzrastająca agresywność młodzieży objawiająca się brutalnymi czynami i znęcaniem się, a także przeniesienie tego zjawiska na teren szkół, spowodowało poszukiwanie adekwatnych i efektywnych rozwiązań: diagnoz, programów profilaktycznych i interwencyjnych, wiedzy i umiejętności potrzebnych do właściwego reagowania na przemoc, radzenia sobie z nią i pomagania ofiarom i sprawcom.

Niniejsza praca stanowi próbę oceny sytuacji jak panuje wśród uczniów gimnazjum.

Problem ten ukażę w świetle literatury pedagogicznej, socjologicznej i w świetle własnych badań empirycznych. Interesujące mnie zagadnienia ukazałem w niniejszej pracy w pięciu dopełniających się rozdziałach.

Pierwsza rozdział pracy poświęcony jest ukazaniu teoretycznego aspektu interesującego mnie zagadnienia. Przedstawiam w nim teoretyczne i terminologiczne zagadnienia na temat agresji i przemocy rozumianej przez wielu badaczy. Podaję także teoretyczne przyczyny agresji.

W drugim rozdziale, prezentuje agresję w szkole z podziałem na takie podrozdziały jak: Przejawy i występowanie, przyczyny agresji oraz jej zapobieganie.

W trzecim rozdziale przedstawiam rozwój fizyczny w okresie dorastania z podziałem na poszczególne podrozdziały funkcje społeczno-moralne, funkcjonowanie poznawcze, rozwój emocjonalny oraz fizyczny.

W czwartym rozdziale zawarłem charakterystykę metodologiczną badań własnych, czyli: cele badań, metody i techniki badawcze, organizacja i przebieg badań.

W ostatnim piątym rozdziale przedstawiam wyniki badań własnych na podstawie celów badawczych, które wcześniej postanowiłem. W zakończeniu pracy przedstawiłem wnioski z przeprowadzonych badań.

Liczba stron 121
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print