Zakupoholizm jako współczesny problem społeczny. Analiza kontekstu rodzinnego

Liczba stron: 108 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2014 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp…4 Rozdział I Charakterystyka zakupoholizmu. 1.1. Definicja pojęcia …7 1.2. Cechy zjawiska…10 1.3. Konsekwencje zakupoholizmu…17 1.4. Diagnoza i terapia nałogu… 21 Rozdział II Rodzina jako środowisko wychowawcze. 2.1. Istota rodziny…26 2.2. Funkcje i zadania rodziny… 30 2.3. Wychowawcze znaczenie rodziny…35 2.4. Wsparcie … Czytaj dalej

Społeczno- kulturowe uwarunkowania prostytucji

Liczba stron: 50 Nazwa Szkoły Wyższej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: WSTĘP. ROZDZIAŁ 1. Problemy polskiego społeczeństwa. 1.1. Młodzież pogodzona z losem. 1.2. Diagnoza problemu społecznego. ROZDZIAŁ 2. ZJAWISKO PROSTYTUCJI. 2.1. Prostytucja jako zjawisko społeczne 2.2. Rodzaje prostytucji 2.3. Formy prostytucji w Polsce. 2.4. Najnowsze formy … Czytaj dalej

Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie

Liczba stron: 119 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Rozdział I Teoretyczne podstawy zjawiska niepełnosprawności intelektualnej. 1.1 Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej. 1.2 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej. 1.3 Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej. 1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. 1.5 Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych … Czytaj dalej

Rola grup Al-Anon w udzielaniu pomocy osobom współuzależnionym

Liczba stron: 61 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI Wstęp 5 ROZDZIAŁ I. WSPÓŁUZALEŻNIENIE A ZABURZENIA W FUNKCJONOWANIU SPOŁECZNYM 9 1. Współuzależnienie – rozważania terminologiczne i interpretacyjne 9 2. Zachowania osób współuzależnionych 15 3. Współuzależnienie – pierwsze kroki ku samookreśleniu 19 3.1 Opiekuńczość … Czytaj dalej

Postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną przez społeczeństwo

Liczba stron: 82 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 3 Rozdział I 1. Spostrzeganie niepełnosprawności 1.1. Społeczeństwo wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną na przestrzeni lat 5 1.2. Postawy wobec niepełnosprawności intelektualnej 10 Rozdział II 2. Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną 2.1. Niepełnosprawność intelektualna … Czytaj dalej

Narkomania – współczesny problem

Liczba stron: 148 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: WSTĘP Rozdział 1: PROBLEMATYKA WARTOŚCI W LITERATURZE PRZEDMIOTU 1.1. Aksjologia jako nauka o wartościach 1.2. Definicje wartości 1.3. Klasyfikacja wartości młodzieży 1.4. Podstawowe wartości Rozdział 2: ROZWÓJ MORALNY W UJĘCIU WYBRANYCH KONCEPCJI 2.1. Definicja rozwoju moralnego 2.2. Cechy i treści wychowania moralnego 2.3. Koncepcja … Czytaj dalej

Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie polskim

Liczba stron: 44 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp….. 3 Rozdział I. Charakterystyka niepełnosprawności 1. Pojęcie i rodzaje niepełnosprawności…..5 2. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce…..8 3. System prawny stosowany dla osób niepełnosprawnych intelektualnie…..12 4. Rynek pracy w stosunku do osób niepełnosprawnych…..15 Rozdział II. Upośledzeni umysłowo w społeczeństwie polskim 1. Stosunek … Czytaj dalej

Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doświadczonych

Liczba stron: 50 Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.Witelona Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści WSTĘP 3 ROZDZIAŁ I Rodzina niepełna w świetle literatury naukowej 5 1.1. Pojęcie rodziny, rodziny niepełnej 5 1.2. Modele i typologie rodzin niepełnych 7 1.3. Rozwód 8 1.3.1. Zarys historyczny rozwodu 8 1.4. Rola … Czytaj dalej

Człowiek jako jednostka społeczna

Liczba stron: 192 Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Rodzaj pracy: inna Rok oddania: 2005 Zawartość pracy: Spis treści I. ISTOTA I SPOSOBY POZNAWANIA RZECZYWISTOŚCI. 1.Kryteria samodzielności dyscypliny, dziedziny naukowej. 2.Psychologia – nauka o duszy. 3.Przedmiot filozofii. 4.Socjologia – nauka o społeczeństwie. 5.Pedagogika – nauka o wychowaniu. 6.Etyka jako nauka. 7.Współpraca dyscyplin naukowych na przykładzie … Czytaj dalej

Bariery komunikacyjne z ludźmi niedostosowanymi społecznie pogotowia opiekuńczego w Legnicy

Liczba stron: 12 Nazwa Szkoły Wyższej: Kolegium Karkonoskie Wyższa Szkoła Zawodowa Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2002 Zawartość pracy: SPIS TREŚCI WSTĘP 1. METODY I TECHNIKI BADAWCZE 2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 3. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI BIBLIOGRAFIA ANEKS WSTĘP Problematyka komunikacji międzyludzkiej w aspektach psychologicznym, pedagogicznym i kulturowo- etycznym od dawien dawna … Czytaj dalej