Postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną przez społeczeństwo

Liczba stron: 82

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 3

Rozdział I

1. Spostrzeganie niepełnosprawności
1.1. Społeczeństwo wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną na przestrzeni lat 5
1.2. Postawy wobec niepełnosprawności intelektualnej 10

Rozdział II
2. Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.1. Niepełnosprawność intelektualna w świetle literatury 14
2.2. Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej 26

Rozdział III
3. Metodologia badań własnych 32
3.1. Przedmiot, cel badań 35
3.2. Problemy badawcze i hipotezy 36
3.3. Zmienne i ich wskaźniki 37
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 39
3.5. Teren badań i charakterystyka badanej grupy 42

Rozdział IV
4. Analiza wyników badań własnych 43

Zakończenie i wnioski 69
Spis tabel 71
Bibliografia 74
Aneks 78

Wstęp

Od wieków stosunek społeczeństw do osób z niepełnosprawnością intelektualną ulegał zmianie. Począwszy od eliminacji, przez segregację, izolacje, dyskryminację w kierunku integracji. Rozwój nauk na przestrzeni lat pozwolił na przełamanie kłamliwych opinii i sądów odnośnie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dziś nie postrzega się już narodzin w rodzinie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jako kary za grzechy rodziców. Obecnie wiadomo, że osoby z niepełnosprawnością intelektualna mają w sobie wielki potencjał. Osoby z lżejszymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej mogą żyć i sprawnie funkcjonować w społeczeństwie.

Zwiększenie wiedzy społeczeństwa odnośnie osób z niepełnosprawnością intelektualną jest bardzo ważne. Najprostszym sposobem dotarcia do rzesz ludzi są media. Liczne kampanie medialne, np. „Niepełnosprawni mogą Cię zarazić, ale tylko radością” powodują poszerzanie wiedzy o niepełnosprawnych intelektualnie. Celem pracy, jest sprawdzenie, w jaki sposób społeczeństwo postrzega osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zbadanie, czy na percepcję niepełnosprawnych intelektualnie, wpływa m.in. większa wiedza respondentów o niepełnosprawności intelektualnej.
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział przybliża postawy względem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Rozdział ten, zawiera także, ujęcie postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną na przestrzeni wieków.

Rozdział drugi prezentuje teoretyczne podstawy odnośnie niepełnosprawności intelektualnej w piśmiennictwie, czyli pojęcie niepełnosprawności intelektualnej, klasyfikację, przyczyny i podział. Zawiera także charakterystykę wszystkich rodzajów stopni niepełnosprawności intelektualnej.

Kolejny dział pracy omawia metodologię badań własnych. Zawiera przedmiot, cel badań oraz problemy badawcze i hipotezy. Natomiast tabela 2 prezentuje wykaz zmiennych zależnych i niezależnych oraz ich kategorii i wskaźników. Omówione w tym rozdziale zostały także metody, techniki i narzędzia badawcze oraz teren badań i charakterystyka badanej populacji.

Ostatni – czwarty rozdział zawiera wyniki badań ujęte w tabelach oraz analizę wyników badań dotyczących postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną przez społeczeństwo.

Pracę zamyka „zakończenie”, gdzie ujęte są wnioski odnośnie analizy przeprowadzonych badań. W aneksie znajduje się wzór ankiety, użytej do badań.

4.8/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print