Postawy społeczne zwolenniczek Radia Maryja wobec zjawiska prostytucji- kontekst pedagogiczny

Liczba stron: 109

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP………………………………………………………………………….5

I Problematyka postaw…………………………………………………………………7

1.1 Postawa społeczna- definicja, charakterystyka i rodzaje postaw………………….8
1.2 Kształtowanie się i zmiany postaw………………………………………………..16
1.3Postawy wobec religii- środowiskowe determinanty…………………….……..29

II Zjawisko prostytucji w kulturze……………………………………………31

2.1. Pojęcie prostytucji………………………………………………………………..32
2.2. Historia prostytucji……………………………………………………………….37
2.3 Rodzaje prostytucji………………………………………………………………..48
2.3.1 Prostytucja żeńska………………………………………………………………48
2.3.2 Prostytucja męska……………………………………………………………….50
2.3.3 Prostytucja dziecięca……………………………………………………………51
2.3.4 Prostytucja religijna…………………………………………………………….54
2.3.5 Prostytucja religijna jednorazowa……………………………………56
2.3.6 Prostytucja religijna stała………………………………………………….57

III Radio Maryja, a prostytucja……………………………………………………59

3.1 Historia Radia Maryja…..…………………………………………………60
3.2 Wpływ programów Radia Maryja na światopogląd katolików………63
3.3 Wpływa Radia Maryja na ocenę postaw prostytutek…………68

IV METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH……….71

4. Problem badań……………………………………………………………………72
4.1. Cel badań………………………………………………………………………..75
4.1.1 Hipotezy badawcze…………………………………76
4.1.2 Metody i narzędzia badawcze……….78
4.1.3 Organizacja, przebieg i teren badań………..86

V WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH………………………………………………….87

1. Wiedza zwolenniczek Radia Maryja na temat Prostytucji……………………..89
2. Opinie zwolenniczek Radia Maryja na temat kobiet prostytuujących się…….93
3. Postawy zwolenniczek Radia Maryja wobec kobiet prostytuujących się….95
4. Opinia zwolenniczek Radia Maryja na temat zakończenia procederu prostytucji……………………………………98

ZAKOŃCZENIE…………………………………………………………….100
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………102
ZAŁĄCZNIK………………………………………………………………………..

„Za co ty chłoszczesz tę dziwkę? Bijże się Po własnym grzbiecie! Pożądasz jej, chamie. A każesz ją za pożądliwość.”

Shakespeare, Król Lear, akt IV, scena VI, w przekładzie Józefa Paszkowskiego

Prostytucja jest poważnym problemem społecznym. Jej rozmiar oraz znaczenie dla spójności społeczeństwa został zauważony w trakcie dokonującej się w Polsce transformacji ustrojowej po roku 1998. Wcześniej, zjawisko to nie wzbudzało szczególnego zainteresowania środowisk naukowych, jak również było świadomie ukrywane przez władze. Prostytucja w Polsce nie jest karana, co nie znaczy jednak, że podobnie jak w Holandii czy Niemczech została zalegalizowana.

Wbrew stereotypom, wśród osób zaliczających się do środowiska prostytuujących się kobiet i mężczyzn, znajdują się ludzie pochodzący z rodzin o różnym statusie ekonomiczno-społecznym, zróżnicowanym poziomie wykształcenia, różnych wyznań (także osoby niewierzące) i narodowości. Mogą to być jednostki biegle władające wieloma językami obcymi, zamężne lub żonate, wychowujące dzieci, inteligentne czy też niepozbawione talentu artystycznego. Wraz ze zmianami kulturowymi, zapożyczaniem obcych wzorów kulturowych przede wszystkim z Zachodu mamy do czynienia ze zjawiskiem prostytucji.

Coraz więcej studentów sprzedaje swoje ciała za pieniądze. Jeszcze niedawno to zazwyczaj adeptki uczelni szukały sponsorów. Dziś internetowe portale aż kipią od ogłoszeń studenckich, żeńskich i męskich prostytutek. Nie musiałam długo szukać, by na portalu sponsoraszukam.pl znaleźć kilka anonsów od poszukujących seks-zatrudnienia studentów: „Witam wszystkie Panie zaglądające na ten serwis. Jestem studentem szukającym sponsorki w Warszawie. Mam 22 lata. To mój pierwszy anons, więc proszę o wyrozumiałość. Oferuję spotkania różnego typu: sex, spotkania towarzyskie, wyjścia na różne „imprezy” również kulturalne. Nie jestem „profesjonalistą”, ale zapewniam pełną dyskrecję” . Ofert jest o wiele więcej. Dlaczego studenci decydują się na taką formę zarobkowania? Odpowiedź jest prosta: z braku pieniędzy. Nadto żacy twierdzą, iż jest to sponsoring, a nie prostytucja.

Studia za seks! Choć brzmi to niewiarygodnie w województwie łódzkim w najlepsze kwietnie prostytucja, którą uprawiają młode, inteligentne dziewczyny pragnące zdobyć wykształcenie wyższe. Badania w tej kwestii przeprowadził socjolog prof. Jacek Kurzępa. Wynika z nich, że co piąty polski student się prostytuuje. Seks za pieniądze uprawiają głównie studentki wydziałów humanistycznych, przede wszystkim filologii. Wśród studentów swoje ciała sprzedają najczęściej adepci kierunków ścisłych i AWF-ów.

Celem mojej pracy jest ukazanie, jaką opinię posiadają na temat prostytucji zwolenniczki Radia Maryja w różnym wieku, a także jak kształtują się ich postawy wobec tego zjawiska.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print