Postawy rodziców wobec dziecka uzależnionego od narkotyków

Liczba stron: 106

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..4

Rozdział I
Teoretyczne podstawy problemu uzależnienia od narkotyków
1.1. Typologia narkotyków i pojęcie narkomanii…..7
1.2. Przyczyny i konsekwencje używania narkotyków…..12
1.3. Zażywanie środków narkotycznych przez młodzież w świetle badań empirycznych…..27
1.4. Leczenie i terapia osób uzależnionych od narkotyków…..30

Rozdział II
Wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem rodziny
2.1. Definicja rodziny. Rodzina jako grupa i instytucja społeczna…..36
2.2. Funkcje rodziny…..40
2.3. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny…..46
2.4. Rozwody jako wskaźnik rozbicia i rozpadu rodziny…..52

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Określenie przedmiotu i celu badań…..56
3.2. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych…..58
3.3. Metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach…..62
3.4. Przebieg badań i ich organizacja…..65

Rozdział IV
Postawy rodziców wobec dziecka uzależnionego od narkotyków w świetle badań własnych…..67
4.1 Charakterystyka badanej populacji…..67
4.2. Stosunek osób uzależnionych do narkomanii i motywy sięgnięcia po środki narkotyczne…..70
4.3. Różne aspekty postaw rodziców wobec dzieci zażywających środki narkotyczne…..76

Podsumowanie. Wnioski z badań…..96
Bibliografia….. 100
Spis wykresów….. 104
Załączniki…..106

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print