Postawy rodzicielskie i temperament dziecka jako czynniki warunkujące zachowanie w przedszkolu

Liczba stron: 89

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

1. Problem badań w świetle literatury
1.1. Postawy rodzicielskie – ich źródła, rodzaje i skutki
1.2. Wybrane koncepcje temperamentu
1.3. Zachowanie dziecka 3-letniego w przedszkolu w zależności od stopnia przystosowania
1.4. Charakterystyka okresu wczesnego dzieciństwa (wiek poniemowlęcy)

2. Metodologia badań własnych
2.1. Problem, pytania badawcze, hipotezy
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
2.3. Charakterystyka badanych grup i przebieg badań

3. Wyniki badań własnych
3.1. Porównanie postaw rodzicielskich
3.2. Porównanie cech temperamentalnych w ocenie matek, ojców oraz nauczycieli
3.3. Porównanie ze względu na przystosowanie dziecka do przedszkola
3.4. Porównanie w zależności od płci
3.5. Związki między zmiennymi
3.6. Podsumowanie i dyskusja wyników badań

Zakończenie
Bibliografia

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print