Postawy młodzieży wobec śmierci człowieka

Liczba stron: 52

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział I.
Teoretyczne problemy śmierci i umierania człowieka
1.1. Spojrzenie biomedyczne na śmierć człowieka….. 5
1.2. Śmierć i umieranie człowieka w aspekcie filozoficznym….. 7
1.3. Obyczaje i zachowania ludzi w obliczu problemu śmierci- aspekt kulturowy i psychologiczny….. 12

Rozdział II.
Przygotowanie do umierania i śmierci jako zadania życiowe człowieka
2.1. Zadania życiowe w różnych okresach rozwoju człowieka….. 17
2.2. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy przygotowania do śmierci….. .23
2.3. Postawy dzieci i młodzieży wobec problemu śmierci i umierania w świetle dotychczasowych badań….. 27

Rozdział III.
Podstawy metodologiczne badań własnych
3.1. Cel i przedmiot badań….. 29
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze…..29
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze….. .31
3.4. Organizacja i przebieg badań własnych….. 37

Rozdział IV.
Analiza wyników badań własnych….. 38
Podsumowanie i wnioski….. 48

Bibliografia….. 49
Aneks…..50

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print