Postawy młodzieży wobec starości i osób starszych

Liczba stron: 113

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:
Spis treści:

WSTĘP…………………………………………….4

Rozdział I
STAROŚĆ I STARZENIE SIĘ A SYTUACJA SENIORÓW WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE……………….6
1.1. Starość i starzenie się organizmu człowieka………………6
1.2. Miejsce i rola seniorów w społeczeństwie……………22
1.3. Problemy adaptacyjne człowieka starszego………28

Rozdział II
CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY……33
2.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna……33
2.2. Cechy, postawy wobec życia i wartości współczesnej młodzieży………39
2.3. Postawy młodzieży wobec osób starszych w badaniach empirycznych …46

Rozdział III
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH……….51
3.1. Przedmiot i cel badań……………….51
3.2. Problemy i hipotezy badawcze……………55
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……………58
3.4. Charakterystyka terenu badań i badanych osób………65
3.5. Organizacja i przebieg badań……….69

Rozdział IV
ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH…….71
4.1. Sytuacja seniorów we współczesnym społeczeństwie w ocenie młodzieży………71
4.2. Postrzeganie starości i procesu starzenia się przez badanych………80
4.3. Cechy ludzi starych w opinii młodzieży i deklarowany stosunek wobec seniorów………84
4.4. Wyobrażenia badanych dotyczące ich starości …94

WNIOSKI Z BADAŃ WŁASNYCH……………………………………………….97
ZAKOŃCZENIE…………………………………………………………………… 100
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………….102
ANEKS…………………………………………………………………………….. ..105

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print