Percepcja zaburzeń łaknienia w oczach nastolatków w kontekście ideałów popkultury

Wstęp:

 1. Przedstawienie tematu pracy
 2. Kaprys czy ofiara popkultury – uzasadnienie wyboru tematu pracy licencjackiej w kontekście kampanii reklamowej marki Nolita przygotowanej przez Oliviera Toscani z udziałem francuskiej aktorki, Isabelle Caro, która przy wzroście 165 cm waży 31 kilo.
 3. Opis poszczególnych rozdziałów.

I Rozdział: Zaburzenia łaknienia

 1. Anoreksja ujecie definicyjne (Pierwsza naukowa definicja i opis anoreksji sformułowane przez C.E. Laseug i W.W. Gull w 1873 roku.)
 2. Zespół fizycznego wyniszczenia spowodowanego niewydolnością funkcji przysadki opisany przez Simmondsa na początku XX wieku – na 20 lat odwraca uwagę klinicystów od psychologicznych aspektów zaburzeń łaknienia.
 3. Po roku 1930 na skutek udokumentowanych przypadków uszkodzenia przysadki, którym nie towarzyszył ekstremalny spadek masy ciała, zaczęto poszukiwać uwarunkowań biologicznych, psychologicznych, rodzinnych i społecznych, oraz szukać mechanizmów przyczyniających się do rozwoju choroby)
 4. Kryteria diagnostyczne
 5. Bulimia (Pierwszy opis bulimii sformułował w II wieku n.e. Galen. Schorzenie to miało być spowodowane przez kwas żołądkowy odpowiedzialny za przesyłanie do mózgu niewłaściwych sygnałów.
 6. Indukowane wymioty utożsamiane z odtruwaniem organizmu podobnym do upuszczania krwi
 7. Objawy bulimii psychicznej i jej kryteria diagnostyczne (opisane w latach sześćdziesiątych XX wieku przez H. Bruch)
 8. G. Russell formułuje określenie bulimia nervosa, które rezerwuje dla przypadków przebiegających w powiązaniu z jadłowstrętem psychicznym
 9. Rozróżnienie Anoreksji i Bulimii. (Po raz pierwszy Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne uściśliła, że bulimia nie musi występować z anoreksją, mimo iż często jej współtowarzyszy.)

II Rozdział: Społeczne przyczyny i skutki

 1. Występowanie chorób łaknienia w przeszłości – anorexia mirabilis:
 2. a) Świadome ograniczanie pokarmów w średniowieczne żywotach świętych: Święty Antoni, Święty Szymon Słupnik, Święta Katarzyna ze Sieny, itd.
 3. b) Występowanie między XVI a XVIII wiekiem tak zwanego fenomenu „poszczących dziewcząt”- prezentowanych na dworach i jarmarcznych odpustach.
 4. Zaburzenia łaknienia w kontekście ideałów popkultury – przedstawienie teorii na temat związku na temat częstotliwości występowania zaburzeń łaknienia wśród osób będących pod wpływem zachodniego kręgu kulturowego.
 5. a) Włodarczyk-Bisaga w 1994 roku opisała różnice w częstotliwości występowania w zależności od badanej grupy społecznej czy etnicznej. Na przykładzie występowania w krajach zachodniego kręgu kulturowego w porównaniu z Ameryką Południową i Dalekim Wschodem
 6. b) Badania Mumford i Whitehouse z 1988 roku wykazały, że wraz z przenikaniem wzorców związanych z kulturą zachodnią zwiększa się ryzyko zapadania na choroby odżywiania u azjatyckich dziewcząt.
 7. c) Badania Nasser z tego samego roku wskazują, że studentki pochodzenia arabskiego studiujące w Londynie znacząco częściej zapadały na jadłowstręt psychiczny niż ich rodaczki studiujące w miejscu zamieszkania.
 8. d) Rathner, Felker i Stiwers w swych badaniach z 1994 roku ustalili, że zaburzenia odżywiania dotykają coraz częściej osoby nie tylko z średnich i wyższych grup społecznych, ale też z niższych warstwach w przeciwieństwie do lat ubiegłych, co może być spowodowane lansowanym przez świat mody kultem szczupłej sylwetki.
 9. Ideał pięknej kobiety i przystojnego mężczyzny lansowany przez świat mediów.
 10. Opis zmian dotyczących kryteriów, jakim muszą sprostać modelki chodzące po wybiegach w porównaniu z trendami obowiązującymi w latach 80-90 XX wieku, kiedy seksowne były zaokrąglone kształty.
 11. Kulturysta, homoseksualista i mężczyzna metroseksualny w kontekście zaburzeń odżywiania występujących u mężczyzn.

III. Rozdział: Zaburzenia łaknienia jako dostosowanie do wymogów kultury

– Wykazanie zakotwiczenia omawianych zjawisk i badanego tematu w teorii socjologicznej

– opis metod i technik socjologicznych, dokonanie wyboru metody i techniki adekwatnych dla badania omawianych zjawisk i uzasadnienie wyboru.

– prezentacja problemów badawczych

– opis badanego środowiska (opis badanej populacji, opis badanego obszaru).

– prezentacja wyników badań

– odpowiedzi na problemy badawcze

Wstęp

Celem tej pracy licencjackiej jest zrozumienie, jak nastolatki postrzegają zaburzenia łaknienia w kontekście ideałów popkultury. Ta praca skupia się na dwóch głównych zaburzeniach łaknienia, anoreksji i bulimii, analizując ich definicje, przyczyny i skutki, a także ich społeczne i kulturowe konteksty. Biorąc pod uwagę rosnący wpływ popkultury na młodzież, autor pragnie zrozumieć, jak ideały popkultury wpływają na postrzeganie tych zaburzeń przez nastolatków.

W związku z tym, w pracy licencjackiej zostanie podjęta próba zbadania, jak ideały popkultury, takie jak dążenie do idealnej sylwetki, mogą wpływać na postrzeganie i doświadczenie zaburzeń łaknienia przez nastolatki. Badanie to ma na celu dostarczenie informacji, które mogą pomóc w opracowaniu skuteczniejszych strategii prewencji i interwencji w zakresie zaburzeń łaknienia wśród młodzieży.

Praca pt. „Percepcja zaburzeń łaknienia w oczach nastolatków w kontekście ideałów popkultury” koncentruje się na zbadaniu, jak zaburzenia łaknienia są postrzegane przez nastolatków, uwzględniając rolę, jaką odgrywają ideały popkultury w kształtowaniu tych percepcji. Autor wykorzystuje kontrowersyjną kampanię reklamową marki Nolita, w której uczestniczyła bardzo chuda francuska aktorka, Isabelle Caro, jako punkt wyjścia dla tego badania.

W Rozdziale I, autor omawia definicję i historię zaburzeń łaknienia, takich jak anoreksja i bulimia. Autor przedstawia ewolucję rozumienia tych zaburzeń, od ich postrzegania jako chorób fizycznych do uwzględnienia aspektów psychologicznych, rodzinnych i społecznych, które przyczyniają się do ich rozwoju.

W Rozdziale II, autor omawia społeczne przyczyny i skutki zaburzeń łaknienia, uwzględniając historię tych zaburzeń i rolę, jaką popkultura odgrywa w ich powstawaniu i utrzymaniu. Autor prezentuje badania, które sugerują, że wpływ kultury zachodniej na różne grupy etniczne i społeczne może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń łaknienia.

W Rozdziale III, autor podejmuje próbę zrozumienia zaburzeń łaknienia jako formy dostosowania do wymogów kultury. Przedstawia metody i techniki socjologiczne, które zostały wykorzystane w badaniach, a także opisuje badane środowisko i prezentuje wyniki badań.

Ta praca stanowi ważny wkład do badań nad tym, jak popkultura wpływa na percepcję i doświadczenie zaburzeń łaknienia wśród nastolatków.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print