Postawy społeczne wobec zjawiska prostytucji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. PROBLEMATYKA POSTAW 4
1.1 POSTAWA SPOŁECZNA – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA 4
1.2 RODZAJE POSTAW 7
1.3 KSZTAŁTOWANIE SIĘ I ZMIANY POSTAW 9
1.3.1 Wpływ kultury na postawy jednostki. 10
1.3.2 Wpływ podstawowych grup społecznych na postawę jednostki. 11
1.3.3 Wpływ potrzeb na postawy. 13
1.3.4 Poziom lęku a postawy. 14
1.3.5 Wiedza a postawy. 14
1.3.6 Inteligencja a postawy. 14
1.3.7 Postawy a wiek. 15
ROZDZIAŁ 2. ZJAWISKO PROSTYTUCJI WŚRÓD KOBIET 17
2.1 ETIOLOGICZNE I KULTUROWE ASPEKTY PROSTYTUCJI 17
2.2 ZWIĄZEK CECH PSYCHICZNYCH KOBIETY Z PROSTYTUCJĄ 21
2.3 POJĘCIE PROSTYTUCJI I JEJ RODZAJE 22
ROZDZIAŁ 3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 29
3.1 PROBLEM BADAŃ 29
3.2 CEL BADAŃ 29
3.3 PYTANIA BADAWCZE 29
3.4 METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE 29
3.5 ORGANIZACJA PRZEBIEG I TEREN BADAŃ 30
ROZDZIAŁ 4. WYNIKI BADAŃ. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 33
4.1 WIEDZA LUDZKA NA TEMAT PROSTYTUCJI 33
4.2 OPINIE NA TEMAT KOBIET PROSTYTUUJĄCYCH SIĘ 45
4.3 POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA WOBEC KOBIET PROSTYTUUJĄCYCH SIĘ 52
4.4 OPINIA LUDZI NA TEMAT ZAKOŃCZENIA PROCEDERU PROSTYTUCJI 56
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA: 63
NETOGRAFIA : 64
ZAŁĄCZNIK NR1 66

WSTĘP

Prostytucja jest poważnym problemem społecznym. Jej rozmiar oraz znaczenie dla spójności społeczeństwa został zauważony w trakcie dokonującej się w Polsce transformacji ustrojowej po roku 1998. Wcześniej, zjawisko to nie wzbudzało szczególnego zainteresowania środowisk naukowych, jak również było świadomie ukrywane przez władze.

Prostytucja w Polsce nie jest karana, co nie znaczy jednak, że w Polsce podobnie jak w Holandii czy Niemczech została zalegalizowana.

Wbrew stereotypom, wśród osób zaliczających się do środowiska prostytuujących się kobiet i mężczyzn, znajdują się ludzie pochodzący z rodzin o różnym statusie ekonomiczno-społecznym, zróżnicowanym poziomie wykształcenia, różnych wyznań, osoby wierzące i niewierzące oraz różnej narodowości. Mogą to być osoby biegle władające wieloma językami obcymi, zamężne lub żonate, wychowujące dzieci, inteligentne czy też nie pozbawione wszelakich talentów. Wraz ze zmianami kulturowymi, zapożyczaniem obcych wzorów kulturowych przede wszystkim z Zachodu mamy do czynienia ze zjawiskiem prostytucji.

Prostytucja uwarunkowana jest splotem czynników społecznych, ekonomicznych, kulturowych i fizjologicznych(…)

Liczba stron 70
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2008
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print