Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie polskim

Liczba stron: 44

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….. 3

Rozdział I.
Charakterystyka niepełnosprawności
1. Pojęcie i rodzaje niepełnosprawności…..5
2. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce…..8
3. System prawny stosowany dla osób niepełnosprawnych intelektualnie…..12
4. Rynek pracy w stosunku do osób niepełnosprawnych…..15

Rozdział II.
Upośledzeni umysłowo w społeczeństwie polskim
1. Stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie…..18
2. Socjalizacja osób niepełnosprawnych…..22
3. Integracja osób upośledzonych umysłowo…..25

Rozdział III.
Trudności osób niepełnosprawnych intelektualnie
1. Postawy środowiska społecznego wobec osób upośledzonych…..29
2. Działalność domów pomocy społecznej w zakresie pomocy niepełnosprawnym intelektualnie…..32
3. Zachowania i postawy osób niepełnosprawnych intelektualnie…..36

Zakończenie …..41
Bibliografia …..43

Wstęp

Niepełnosprawność intelektualna stanowi jedno z najbardziej kontrowersyjnych i niezrozumiałych zjawisk społecznych. Na tle innych form niepełnosprawności, ta odmiana wydaje się być najbardziej enigmatyczna, zarówno dla osób bezpośrednio z nią związanych, jak i dla społeczeństwa w ogóle. Jest to szczególnie ważne w kontekście społeczeństwa polskiego, gdzie przemiany społeczno-kulturowe, chociaż zachodzą, to jednak często nie nadążają za potrzebami i wyzwaniami, jakie stawia przed nami niepełnosprawność intelektualna. Niniejsza praca licencjacka ma na celu głębsze zrozumienie problemów i wyzwań, przed jakimi stoją osoby niepełnosprawne intelektualnie w Polsce.

Rozdział pierwszy pracy jest poświęcony ogólnej charakterystyce niepełnosprawności, z uwzględnieniem różnorodnych jej form i aspektów. Następnie skupia się na szczegółowej analizie sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, zwracając uwagę na system prawny i rynek pracy, w kontekście których te osoby funkcjonują. Rozdział ten stanowi wprowadzenie do problematyki, przybliżając czytelnikowi główne wyzwania i trudności, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne intelektualnie w naszym kraju.

W rozdziale drugim omawiamy stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie, proces ich socjalizacji i integracji w kontekście polskim. To ważny element analizy, bowiem społeczne postawy i mechanizmy są często kluczowym czynnikiem, który może zarówno wspierać, jak i hamować pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym.

Trzeci i ostatni rozdział koncentruje się na praktycznych problemach i trudnościach, z jakimi osoby te się zmagają – począwszy od postaw społeczeństwa, poprzez działalność instytucji opiekuńczych, aż po osobiste zachowania i postawy samych osób niepełnosprawnych. Ten rozdział pozwoli na zrozumienie, jak na wiele aspektów życia wpływa niepełnosprawność intelektualna i jakie są tego konsekwencje.

Niniejsza praca licencjacka, opierając się na dostępnych badaniach i literaturze, stara się rzetelnie i kompleksowo przedstawić problematykę funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie polskim. Dąży do tego, by stać się źródłem wiedzy i inspiracji dla dalszych badań w tym zakresie, a także narzędziem pomocnym w pracy dla osób zawodowo zajmujących się problematyką niepełnosprawności.

Mam nadzieję, że praca ta przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej na temat potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, oraz że stanie się impulsem do dalszych działań na rzecz ich integracji i wsparcia w życiu społecznym.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print