Funkcjonowanie rodzeństwa dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną-studium przypadku

Liczba stron: 56

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

WSTĘP

Uzasadnienie wyboru tematu

ROZDZIAŁ I
FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z GŁĘBSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
1.Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej
2.Przyczyny wystąpienia upośledzenia umysłowego w stopniu głębszym
3.Charakterystyka dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

ROZDZIAŁ II
TŁO TEORETYCZNE
1.Rodzina i jej funkcje
1.1Rodzina jako podstawowa grupa społeczna
1.2 Funkcje rodziny wobec społeczeństwa oraz wychowywanych dzieci
1.3 Wpływ relacji pomiędzy członkami rodziny na rozwój dziecka
2. Rodzina wychowująca dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
2.1 Psychologiczna sytuacja rodziny z dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
2.1.1 Sytuacja rodziny po pojawieniu się dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
2.1.2 Świadomość stanu niepełnosprawności dziecka
2.1.3 Integracja wewnątrzrodzinna
2.2 Społeczna sytuacja rodziny z dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
2.3 Funkcjonowanie rodzeństwo pełnosprawne dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

ROZDZIAŁ III
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA RODZINNEGO BADANYCH W ŚWIETLE DANYCH EMPIRYCZNYCH

1.Metodologiczne założenie badań własnych
2.Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.Struktura rodziny, jej sytuacja społeczno-ekonomiczna oraz organizacja życia w rodzinie
4.Charakterystyka poszczególnych członków rodziny
5.Wzajemne relacje w badanej rodzinie
5.1Wzajemne relacje dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z rodzicami
5.2Wzajemne relacje dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z rodzeństwem

PODSUMOWANIE, WNIOSKI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
ANEKS

Wstęp

Osoby niepełnosprawne są określane jako osoby, których stan fizyczny, umysłowy bądź psychiczny trwale lub okresowo ogranicza bądź uniemożliwia ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie powoduje powstanie wielu nowych problemów z którymi ciężko się rodzicom uporać, pojawiają się zmiany w codziennym życiu oraz w kontaktach społecznych. Jednak należy pamiętać, że w przypadku niepełnosprawności nie tylko rodziców spotykają problemy różnego rodzaju, ale również i osoby dotknięte upośledzeniem.

Rola rodziny w tym przypadku jest bardzo istotna. Rodzina stanowi naturalne miejsce jego dojrzewania, harmonijnego wzrostu, kształtowania owej równowagi osobowej i uczuciowej, niezbędnej do nawiązywania właściwych kontaktów i relacji z innymi”. Rodzina jako naturalne środowisko każdego z nas, pełni wiele funkcji wobec swoich członków, a pojawienie się dziecka niepełnosprawnego nie zwalnia ich z tych obowiązków.

Również państwo powinno wspomagać niepełnosprawnych, gdyż powinno ono otaczać szczególną opieką najsłabszych jej członków. To zadanie spoczywa na państwie, którego poziom cywilizacji mierzy się szacunkiem, jakim umie otoczyć swoich najsłabszych członków. Szacunek ten powinien wyrażać się w opracowaniu i wprowadzeniu w życie programów zapobiegania i rehabilitacji, w poszukiwaniu i realizacji form leczenia i rozwoju człowieka, w dążeniu do integracji wspólnoty przy zachowaniu pełnego szacunku dla godności osoby, tak aby zapewnić niepełnosprawnemu uczestnictwo w życiu społeczeństwa we wszystkich jego strukturach.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie jak funkcjonuje rodzeństwo dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, a także przedstawienie teoretycznego tła niepełnosprawności oraz związaną z nią problematyką. Wybór tematu pracy, można by uzasadnić zarówno chęcią pogłębienia wiedzy na temat niepełnosprawności jak i również chęcią zebrania informacji przydatnych zarówno dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz przyszłych pedagogów.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale I zatytułowanym: Funkcjonowanie dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną zawarte zostały takie informacje o pojęciu niepełnosprawności, przyczynach jej wystąpienia oraz charakterystycznych cechach osoby niepełnosprawnej.

Rozdział II to tzw. tło teoretyczne, w którym przedstawiono m.in. funkcje rodziny oraz sytuację psychologiczną rodziny po pojawieniu się dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz opis funkcjonowanie rodzeństwa dziecka niepełnosprawnego na podstawie literatury.

W kolejny rozdziale, zatytułowanym: Charakterystyka środowiska rodzinnego badanych w świetle danych empirycznych, pojawiają się informacje dotyczące metodologii badań własnych oraz informacje o wzajemnych relacjach w rodzinie oraz pomiędzy rodzeństwem.

Praca została również opatrzona we wstęp, wnioski końcowe, bibliografię oraz spis tabel wraz z aneksem.

4/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print