Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo

Liczba stron: 174

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
1. CHARAKTERYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UMYSŁOWEJ W ŚWIETLE LITERATURY PODMIOTU

1.1. Definicyjne ujęcie niepełnosprawności umysłowej
1.2. Rys historyczny opieki i wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo
1.3. Początki badań nad upośledzeniem umysłowym
1.4. Etiologia upośledzenia umysłowego
1.5. Kryteria, rodzaje i charakterystyka upośledzeń umysłowych

ROZDZIAŁ II
2. EDUKACJA SZKOLNA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ

2.1. Wizerunek dziecka z niepełnosprawnością umysłową
2.2. Organizowanie kształcenia specjalnego 2.3. Współpraca szkoły specjalnej z domem rodzinnym uczniów
2.4. Metody pracy rewalidacyjnej z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową

ROZDZIAŁ III. SYTUACJA RODZINY WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ

3.1. Rodzina jako środowisko wychowawcze
3.2. Charakterystyka typowych postaw rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego umysłowo
3.3. Sytuacja i postawy zdrowego rodzeństwa w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo
3.4. Wsparcie społeczne, rodzaje i formy pomocy rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym

ROZDZIAŁ IV
4. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ

4.1. Przedmiot i cele badań
4.2. Problemy badawcze i hipotezy
4.3. Zmienne i wskaźniki
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.5. Teren badań i badana populacja
4.6. Organizacja i przebieg badań

ROZDZIAŁ V
5. FUNKCJONOWANIE RODZIN POSIADAJĄCYCH DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO – ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

5.1. Prezentacja wyników badań
5.2. Wnioski wypływające z badań

ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Załączniki

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print