Funkcjonowanie dziecka z zespołem downa w przedszkolu w grupie integracyjnej

Liczba stron: 67

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Zespół Downa
1. Ogólne informacje o chorobie
2. Przybliżenie sylwetki dziecka z zespołem Downa
3. Potrzeby rozwojowe

Rozdział II. Dziecko z zespołem Downa w przedszkolu
1. Przybliżenie procesu integracji
2. Adaptacja dziecka w przedszkolu
3. Reakcje rówieśników

Rozdział III. Indywidualne zajęcia dziecka
1. Specjalistyczne zajęcia z psychologiem
2. Indywidualne zajęcia z pedagogiem
3. Rozwój mowy. Zajęcia z logopedą
4. Wrodzona potrzeba bawienia się

Rozdział IV. Co zyskało dziecko z zespołem Downa uczęszczające do przedszkola
1. Stopień samodzielności reprezentowany przez dziecko
2. Szczególne zainteresowania dziecka, które ujawniły się
w przedszkolu

Zakończenie

Bibliografia

Wstęp

Na przestrzeni wieków zmienił się stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. Ewaluował od pełnej wrogości poprzez izolację jednostek z naruszonym stanem zdrowia i rozwoju, następnie segregację, do wprowadzania w życie idei społecznej integracji osób niepełnosprawnych. Idea osób niepełnosprawnych zrodziła się w latach sześćdziesiątych naszego wieku, jednak jej powszechna akceptacja oraz wdrażanie w życie odbywało się w różnych krajach w różnym tempie. Najwcześniej idea integracji zyskała poparcie w Stanach Zjednoczonych i w niektórych krajach skandynawskich, głównie w Danii i Szwecji, nieco później w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Niemczech i innych krajach.

W Polsce zainteresowanie problemami osób niepełnosprawnych wzrosło w latach siedemdziesiątych. Nie zaowocowało to początkowo konkretnymi działaniami społecznymi, ale integracja osób niepełnosprawnych stała się przedmiotem kontrowersyjnych dyskusji, teoretycznych rozpraw i konferencji naukowych. Dopiero w ostatnich latach zaczęły powstawać instytucje kształcenia zintegrowanego, grupy i klasy integracyjne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Celem mojej pracy są rozważania na temat uczęszczania dzieci z Zespołem Downa do przedszkoli integracyjnych. Chciałabym przedstawić w swojej pracy ogromne plusy , które dziecko nabywa w różnych dziedzinach życia w trakcie wieku przedszkolnego uczęszczając do przedszkola, do grupy integracyjnej. Pokazać jak wiele potrafi się dzięki temu nauczyć, co pozwala mu na przeżyciu w łatwiejszy sposób dorosłego życia, które go nie ominie.

Głównymi źródłami w mojej pracy jest książka Elżbiety Marii Minczakiewicz „Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa”, która wyjątkowo przykuła moją uwagę i bardzo mnie zainteresowała. Wykorzystałam również swoje dwu letnie doświadczenie zawodowe, ponieważ mam okazję pracować z dziećmi z zespołem Downa w Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Mali Przyrodnicy” jako pomoc pedagogiczna. Na szczególną uwagę zasługują książki Marty Bogdanowicz, Bogusława Kisiel, Marii Przasnyska „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, Anna Smrowska „Snoezelen, nieco inny świat”, oraz z pewnością „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju” Anny Fraczyk, Katarzyny Krajewskiej. Techniki jakie wykorzystałam w swojej pracy to obserwacja własna oraz literatura.

W pierwszym rozdziale chciałam przedstawić ogólne informacje o tej chorobie oraz potrzeby rozwojowe dziecka posiadającego ten zespól ,opisać kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. Integracja budzi wiele kontrowersji. Coś nowego, nieznanego zawsze budzi w nas lęk i niepewność.

W drugim rozdziale chciałam przybliżyć pojęcie integracji a także zastanowić się czy dzieci niepełnosprawne powinny uczyć razem z pełnosprawnymi?

Trzeci rozdział dotyczy indywidualnych zajęć dziecka z zespołem Downa jakie odbywają się w przedszkolu z określoną kadrą pracowniczą. Przedstawia również wrodzoną potrzebę bawienia się dzieci.

W rozdziale czwartym poznajemy umiejętności dziecka jakie nabyło w trakcie nauki w przedszkolu oraz jego zainteresowania.

W zakończeniu mojej pracy wskazuję na korzyści wynikające dla dzieci z zespołem Downa i ich rówieśników z funkcjonowania w grupach integracyjnych.

Uważam, że integracja osób z zespołem Downa z osobami pełnosprawnymi w przedszkolu choć nie zawsze jest pełna to jednak ma bardzo duże znaczenie zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i całego społeczeństwa, dlatego też zdecydowałam się między innymi na taki temat mojej pracy licencjackiej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print