Internet jako medium komunikacji społecznej

SPIS TREŚCI

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I INTERNET – WIADOMOŚCI OGÓLNE 4
1. Co to jest Internet 4
2. Internet wczoraj i dziś6
a) Nowa era7
b) Struktura globalnej sieci8
c) Binarny listonosz – poczta elektroniczna10
d) Pajęczyna o ziemskim zasięgu – WWW12
e) Porozmawiajmy razem – internetowe pogawędki13
f) Cyberprzestrzeń – wirtualny świat14
3. Funkcje współczesnego internetu17

ROZDZIAŁ II ZALETY INTERNETU20
1. Pozyskiwanie informacji20
2. Komunikowanie się – zawieranie nowych znajomości22
3. Edukacja 25
4. Zakupy w internecie 26
5. Praca w internecie 30
6. Usługi bankowe 33
7. Zarabianie pieniędzy 38
8. Polityka – wybory przez Internet 43
9. Coś dla pań 46

ROZDZIAŁ III ZAGROŻENIA ZE STRONY INTERNETU 48
1. Cracking 48
2. Uzależnienie od internetu 51
3. Zagrożenia związane z handlem 55
4. Pornografia 58

ROZDZIAŁ IV INTERNET JAKO MEDIUM 60
1. Interaktywne medium 64
2. Wolność słowa w internecie 65
3. Cenzura w internecie 67

ROZDZIAŁ V SOCJOLOGIA INTERNETU .71

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Summary 81

Wstęp

Internet jest stosunkowo młodym medium, które na masową skalę zaczęło być używane nie dawno, bo dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych, a w Polsce około roku 1995-96. Medium to w zasadniczy sposób zrewolucjonizowało sposób przepływu informacji, stało się narzędziem pracy oraz miejscem dobrej zabawy wielu milionów ludzi. Internet obecnie rozwinął się do tego stopnia, że jest rzeczywistym oknem na świat, w którym odległość liczona w kilometrach czy tysiącach kilometrów nie ma żadnego znaczenia. Problematyka związana z Internetem obejmuje szeroki wachlarz zagadnień; w pracy swojej koncentruję się głównie na zagadnieniach związanych z zaletami i zagrożeniami internetu.

W pierwszym rozdziale niniejszej pracy dokonałem analizy pojęcia Internet, oraz opisałem jego krótką i zarazem bardzo ciekawą historię – przedsięwzięcia, które pierwotnie miało być jedynie środkiem komunikacji armii amerykańskiej. Przedstawiłem także sposób działania tej globalnej sieci oraz podstawowe jej elementy, takie jak poczta e-mail, strony WWW czy grupy dyskusyjne. Scharakteryzowałem także pojęcie, które jest niemal atrybutem internetu – cyberprzestrzeń.

W rozdziale drugim opisałem zalety internetu, sieci która oprócz pozyskiwania informacji czy komunikowania się znajduje zastosowanie w wielu innych dziedzinach życia. Medium to mianowicie może być doskonałym narzędziem do szukania pracy, a także miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej (handel, usługi bankowe) czy zarabiania pieniędzy. Może być także doskonałym narzędziem dla polityków i ich wyborców (wybory poprzez Internet).

W kolejnym rozdziale przedstawiłem złe strony internetu, opisując pewne zagrożenia, jakie może on ze sobą nieść. Scharakteryzowałem włamywaczy komputerowych (hakerów) – czyli osoby, dla których Internet jest idealnym miejscem, poprzez które włamują się do komputerów innych użytkowników sieci. Przedstawiłem także zagrożenia związane z handlem internetowym (kradzieże, piractwo) oraz poruszyłem problem pornografii, która obecna jest w dużych ilościach w sieci powodując, że wiele osób jest bardzo nieprzychylnych temu medium, medium które też może uzależniać, powodując alienację społeczną użytkownika komputera (o tym także w pracy).

W dalszej części pracy przedstawiłem Internet jako nowe medium komunikacyjne, może być na równi traktowane z takimi mediami jak prasa, radio czy telewizja. Sieć dzięki swej interaktywności jest niezwykle atrakcyjnym medium, pozwalającym na wymianę dowolnych informacji między odbiorcą i nadawcą w bardzo krótkim czasie. Z rynkiem mediów tradycyjnie związany jest problem wolności słowa oraz cenzury, która jednak w niewielki sposób dotyka internetu w porównaniu z innymi mediami.

W ostatnim rozdziale przedstawiłem Internet z socjologicznego punktu widzenia, próbując dokonać analizy tego, czy Internet jest medium, które powoduje (lub spowoduje) zmniejszenie „rzeczywistych” kontaktów z innymi ludźmi, czy wręcz przeciwnie – stanie się narzędziem polepszającym te kontakty, oraz pozwoli nawiązywać nowe znajomości.

Przedstawione powyżej zagadnienia opisuję i analizuję w pięciu kolejnych rozdziałach swojej pracy, którą wieńczy zakończenie, bibliografia oraz zakończenie w języku angielskim.

Liczba stron 84
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2001
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print