Inicjatywy ustawodawcze w interesie osób homoseksualnych w opiniach społeczeństwa polskiego

Wstęp

1. Podstawy teoretyczne zjawiska homoseksualizmu w literaturze przedmiotowej
1.1. Definicje seksualności w naukach społecznych i biologicznych
1.2. Podstawowe pojęcia związane z homoseksualizmem
1.3. Klasyfikacje homoseksualizmu
1.4. Teorie wyjaśniające homoseksualizm
1.4.1. Związek czynników wewnętrznych z homoseksualizmem
1.4.2. Związek czynników zewnętrznych z homoseksualizmem
1.5. Społeczne uwarunkowanie tożsamości seksualnej w hetreronormatywnej rzeczywistości

2. Inicjatywy pro-homoseksualne w Polsce
2.1. Organizacje i stowarzyszenia pro-homoseksualne oraz partie polityczne wysuwające inicjatywy na rzecz ruchu LGBT
2.2. Projekty ustaw w interesie osób homoseksualnych
2.3. Parady równości i marsze tolerancji w Polsce

3. Analiza raportów ośrodków badania opinii społecznej na temat homoseksualizmu
3.1. Opinia publiczna na temat gejów i lesbijek
3.2. Opinia publiczna na temat inicjatyw pro-homoseksualnych
3.3. Wnioski empiryczne i politologiczne konsekwencje opinii na temat ruchu LGBT

Spis tabel i rysunków

Bibliografia

Aneksy

Kwestie związane z homoseksualizmem budzą i zawsze budziły w naszym kraju wiele kontrowersji. Geje i lesbijki prawdopodobnie istnieli zawsze – zresztą w dokumentach na temat starożytnej Grecji można znaleźć doniesienia na temat mężczyzn, którzy „opiekowali” się młodszymi chłopakami na zasadzie związku. Doniesienia o homoseksualizmie można znaleźć także w Biblii i w wielu historycznych źródłach sprzed setek lat. Co więc sprawia, że w dzisiejszych czasach, homoseksualistów jest coraz więcej?

Odpowiedź na to pytanie może wydawać się przewrotna, bowiem większość autorów wcale nie uważa jakoby homoseksualistów było więcej niż w przeszłości – po prostu teraz więcej się o tym zjawisku mówi. W dobie komputeryzacji, technologizacji i postępującej globalizacji, kwestie mniejszości seksualnych trafiając do środków masowego przekazu są widoczne dla milionów ludzi na całym świecie. Zjawisko to ma więc coraz szerszy kontekst politologiczny.

Inicjatywy ustawodawcze na rzecz homoseksualistów to temat stosunkowo nowy w naszym kraju. Wystarczy powiedzieć, że dopiero dwa razy pojawiły się w Polsce poważne projekty, które legalizowałyby kwestie związków osób tej samej płci. Sprawa jest na tyle trudna i kontrowersyjna, że jej wspieranie lub walka z nią weszły na stałe do programów wielu partii politycznych. W Polsce są więc partie, które wspierają wysiłki ruchu LGBT, ale są i takie, które nie chcą pogodzić się z agresywnym momentami lobbingiem homoseksualistów.

W niniejszej pracy chciałbym podjąć temat opinii społeczeństwa co do samych homoseksualistów, ale także w stosunku do inicjatyw ustawodawczych w ich interesie. Opinie te będą podawane z oficjalnych badań CBOS i innych ośrodków badawczych, najpierw jednak pojawią się kwestie teoretyczne, ułatwiające zrozumienie problematyki politologicznych aspektów homoseksualizmu.
Budowa pracy jest tak pomyślana, aby wychodząc od kwestii najbardziej ogólnych, skupić się na końcu na kwestiach szczegółowych.

W pierwszym rozdziale przytoczę więc podstawowe definicje, które wiążą się z tematyką pracy. Oprócz zdefiniowania homoseksualizmu podam też objaśnienia takich terminów, jak: gej, lesbijka, queer, gender czy transseksualizm. Ponadto w rozdziale znajdą się klasyfikacje homoseksualizmu i teorie wyjaśniające jego pochodzenia u niektórych ludzi.

W rozdziale drugim przedstawię ważniejsze organizacje, inicjatywy i stowarzyszenia działające w interesie osób homoseksualnych. Będą tu więc podane podstawowe informacje na temat takich organizacji jak Lambda, KPH czy Lesmama. Oprócz tego, w rozdziale tym omówię programy polityczne partii wypowiadających się na temat homoseksualizmu oraz inicjatywy gejów i lesbijek – ze szczególnym uwzględnieniem politologicznej problematyki „Parad Równości” i „Marszów Tolerancji”.

Rozdział trzeci będzie już w całości poświęcony opiniom polskiego społeczeństwa na temat gejów i lesbijek, a także wszelkich działań w ich interesie (zwanych czasem nurtem LGBT). Ten rozdział będzie stanowił jakby podsumowanie poruszanej wcześniej problematyki – będzie to zestawienie teorii socjologicznych, psychologicznych i politologicznych z opiniami opinii społecznej.

Całość rozważań zamykać się będzie podsumowaniem, które jednocześnie będzie zbiorem wniosków empirycznych, wynikających z analizy dokumentów (czytanych i interpretowanych w toku pisania pracy). W bibliografii umieszczonej na końcu pracy znajdą się źródła, które stanowią podstawę teoretyczną, a w aneksie przytoczony będzie tekst projektu ustawy o związkach osób tej samej płci.

Liczba stron 81
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print