Fundamentalizm islamski na przykładzie Al-Kaidy

Spis Treści:

Wstęp
Rozdział I
1. Islam i jego wyznawcy
1.1. Początki, podziały i dzień dzisiejszy islamu
1.2. Fundamentalizm muzułmański
1.3. Idea panislamizmu
Rozdział II
2. Osama bin Laden – przywódca Al- Kaidy
2.1. Bin Laden i działalność w krajach muzułmańskich
2.2. Strategia działań i konsekwencje zamachu 11 września
Rozdział III
3. Terrorystyczna organizacja Al – Kaida
3.1. Geneza, rozwój i światowy wymiar organizacji
3.2. Ludzie i źródła finansowania
3.3. Al- Kaida po 11 września – nowe oblicze terroru
Zakończenie
Bibliografia

WSTĘP

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza fundamentalizmu islamskiego, na przykładzie jednej z najbardziej znanych i kontrowersyjnych organizacji terrorystycznych – Al-Kaidy. To zagadnienie, pomimo wielu prób zrozumienia i zbadania, wciąż pozostaje niezwykle skomplikowane i wielowątkowe. Fundamentalizm islamski, jako jeden z prądów w ramach świata muzułmańskiego, wywiera ogromny wpływ na aktualne przemiany społeczne, polityczne, a nade wszystko bezpieczeństwa na całym świecie.

Rozdział pierwszy skupia się na zrozumieniu kontekstu religijnego, w którym powstał i działa Al-Kaida. Zaczynamy od początków, podziałów i stanu dzisiejszego islamu, aby zrozumieć, jak różne interpretacje tej religii wpływają na formowanie się różnych prądów, w tym fundamentalizmu. Szczególnie skupimy się na analizie fundamentalizmu muzułmańskiego, którego wyrazem jest działalność Al-Kaidy. W tym kontekście ważne będzie także zrozumienie idei panislamizmu, która ma istotne znaczenie dla wielu grup fundamentalistycznych.

Rozdział drugi poświęcony jest jednej z najbardziej charakterystycznych postaci związanych z Al-Kaidą – Osama bin Laden. Jego działalność, początkowo skupiona na walce w krajach muzułmańskich, szybko przekształciła się w międzynarodową kampanię terrorystyczną, która osiągnęła punkt kulminacyjny w zamachu z 11 września 2001 roku. Bin Laden stał się twarzą fundamentalizmu islamskiego dla milionów ludzi na całym świecie. Jego strategie działań, jak również konsekwencje zamachu z 11 września, będą głównym punktem tego rozdziału.

Rozdział trzeci skupia się bezpośrednio na organizacji Al-Kaida. Jego celem jest zrozumienie genezy, rozwoju i światowego wymiaru tej organizacji. Omówimy ludzi, którzy stoją za Al-Kaidą, źródła jej finansowania oraz jej działalność po zamachach z 11 września, kiedy to organizacja zmieniła swoje oblicze i taktykę.

Praca ta ma na celu zrozumienie i analizę zjawiska fundamentalizmu islamskiego, który zyskał na znaczeniu w ostatnich latach. Przykład Al-Kaidy pokazuje skomplikowanie i wieloaspektowość tego zjawiska, które dotyka nie tylko świata muzułmańskiego, ale wpływa na całą społeczność międzynarodową. Jest to próba zrozumienia, jak fundamentalizm islamski wpływa na obecny kształt i przyszłość stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz wielu innych aspektów życia społecznego i politycznego na świecie.

iczba stron 39
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwesrytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print