Dorosłe dzieci alkoholików

Liczba stron: 63

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I
Alkoholizm jako problem społeczny

1.1. Wizerunek choroby
1.2. Alkoholizm jako choroba rodzinna
1.3. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym
1.4. Pełnienie ról w rodzinie alkoholowej

Rozdział II
Istota działań DDA i DDD

2.1. Geneza powstania
2.1.1. DDA
2.1.2. DDD
2.2. Syndrom DDA
2.2.1. Cechy wspólne dorosłych dzieci alkoholików
2.2.2. Funkcjonowanie zawodowe dorosłych dzieci alkoholików
2.2.3. Relacje interpersonalne dorosłych dzieci alkoholików
2.3. Terapia DDA
2.3.1. Psychoterapia
2.3.2. Grupy samopomocy

Rozdział III
Metodologia badań

3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Problemy badawcze
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Organizacja i teren badań

Rozdział IV
Studium przypadku Krzysztofa R.

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Alkoholizm jest w Polsce bardzo rozpowszechniony i stanowi jeden z najpoważniejszych problemów medycznych i społecznych. Choroba alkoholowa oprócz implikacji natury medycznej i psychologicznej osoby uzależnionej od alkoholu, bardzo często wiąże się z ubóstwem i patologią społeczną całej rodziny, której członek jest osobą uzależnioną.

O powadze problemu mogą świadczyć podstawowe dane statystyczne. Szacuje się, że około 800 000 osób w Polsce jest bezpośrednio uzależnionych od alkoholu. Są to osoby kwalifikujące się do leczenia specjalistycznego, odwykowego, a kilka milionów Polaków zdecydowanie nadużywa alkoholu.

W centrum zainteresowania psychologów i terapeutów znajduje się osoba uzależniona a pomija się pozostałych członków rodziny. Dzieci alkoholików są milczącymi ofiarami tej choroby. Dzieci, które żyją w rodzinach alkoholowych, nawet przez krótki okres czasu mogą wpaść w pułapkę, którą nazwano niekończącą się pętlą autodestrukcyjnych wzorców zachowań. Szacuje się, że w Polsce problem ten dotyczy aż 2 milionów dzieci.

Skala zjawiska sprawia, że każdy nauczyciel czy wychowawca w swojej praktyce zawodowej staje przed wyzwaniem jakim jest praca z dzieckiem z rodziny alkoholowej. Wiedząc więcej na temat mechanizmów funkcjonowania rodzin alkoholowych oraz postaw dzieci wobec swoich rówieśników, pedagog może w większym stopniu pomóc dziecku w środowisku szkolnym. Dlatego tak istotna moim zdaniem jest podjęta przeze mnie tematyka pracy.

Liczba stron 63
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2007
4.7/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print