Kulturoznawstwo

Kierunek dla humanistów. Ścisłym umysłom będzie naprawdę ciężko. Nacisk na tych studiach zazwyczaj położony jest na poznanie i zrozumienie kultury europejskiej (choć na każdym uniwersytecie wygląda to nieco inaczej).

Jeśli fascynuje Cię teatr, film, literatura, sztuka – tu znajdziesz przedmioty z tych wszystkich dziedzin.

Obok przedmiotów obowiązkowych, takich jak filozofia, estetyka, historia sztuki, historia kultury starożytnej, socjologia kultury, historia kultury Europy, wiedza o literaturze, podstawy psychologii, historia filmu, wiedza o literaturze itd., po wybraniu specjalizacji dojdą zajęcia z kręgu Twoich najbliższych zainteresowań. Poznasz min. zasady interpretacji przedstawienia teatralnego i krytyki teatralnej (specjalność teatrologiczna), lub analizy i krytyki filmowej (specjalność filmoznawcza), zagadnienia komunikacji audiowizualnej i kultury masowej,  (specjalność komunikacja kulturowa, zwana też „nowe media” lub podobnie), najnowsze zjawiska literackie, relację między kulturą masową a literaturą (specjalność „kultura literacka”), historię kultury polskiej, antropologię kultury (specjalność „teoria kultury”), zgłębisz tajniki sztuki europejskiej i sztuk innych kontynentów (specjalność „historia sztuki”). Niektóre uczelnie mają w ramach kulturoznawstwa specjalizację religioznawczą,  amerykanistykę, cywilizację śródziemnomorską , kulturoznawstwo międzynarodowe itd.

Przed wyborem uczelni warto dokładnie poznać siatkę przedmiotów i dostępne specjalizacje.

Absolwentów tego kierunku czekają różne możliwości pracy – wszystko zależy od wybranej specjalizacji. Mogą to być domy kultury, galerie sztuki, agencje reklamowe, różnorodne ośrodki kultury, wydawnictwa, muzea. Kulturoznawcy mogą też uczyć (wprowadzono do szkół przedmiot „wiedza o kulturze” – któż inny miałby go nauczać?). Studia kulturoznawcze są głównie teoretyczne, dają wielką wiedzę humanistyczną, co w ogromny sposób wpływa na rozwój osobisty.

Na jedno miejsce przypada 3-9 kandydatów (UJ). Na egzaminach wstępnych zdaje się zazwyczaj język polski oraz odpowiada z wiedzy ogólnej, wiedzy o kulturze, sztuce i przygotowanych zagadnień. Wszystko zależy od uczelni.