Piękno męskie i kobiece – kulturowe oczekiwania wobec mężczyzn i kobiet

Spis treści

Wstęp 2

Rozdział I – Piękno i kanony piękna 4
1.1. Pojęcie piękna 4
1.2. Kanony piękna męskiego 8
1.3. Kanony piękna kobiecego 14

Rozdział II – Stosunek do cielesności mężczyzn i kobiet – atrakcyjność fizyczna 20
2.1. Pojęcie cielesności 20
2.2. Atrakcyjność fizyczna mężczyzn 24
2.3. Atrakcyjność fizyczna kobiet 25

Rozdział III – Mężczyzna i kobieta w mediach 28
3.1. Stereotypy płci w mediach 28
3.1. Wizerunek mężczyzny w mediach 29
3.2. Wizerunek kobiety w mediach 33

Zakończenie 38
Bibliografia 41
Spis rysunków 42

Wstęp

Praca magisterska pt. „Piękno męskie i kobiece – kulturowe oczekiwania wobec mężczyzn i kobiet” ma na celu analizę i zrozumienie kulturowych oczekiwań dotyczących piękna, zarówno w odniesieniu do mężczyzn, jak i kobiet. Autor zwraca uwagę na roli, jaką odgrywają kulturowe standardy piękna w społeczeństwie, a także na to, jak te standardy są promowane i utrwalane przez różne media.

Pierwszy rozdział pracy koncentruje się na omówieniu pojęcia piękna i analizie różnych kultur, które przyczyniły się do formowania kanonów piękna męskiego i kobiecego.

W rozdziale drugim autor przechodzi do analizy pojęcia cielesności oraz do omówienia koncepcji atrakcyjności fizycznej zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Trzeci rozdział pracy jest poświęcony analizie wizerunku mężczyzn i kobiet w mediach. Autor bada różne stereotypy płci promowane przez media i to, jak te stereotypy wpływają na odbiorców.

W zakończeniu pracy autor podsumowuje swoje odkrycia i wyciąga wnioski dotyczące wpływu społeczeństwa i mediów na koncepcje piękna i atrakcyjności. Praca ta jest cennym źródłem wiedzy dla tych, którzy są zainteresowani badaniem wpływu kultury na nasze postrzeganie piękna.

Liczba stron 42
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2012
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print