Etnologia

Nauki etnologiczne to ściśle humanistyczne dyscypliny, idealne dla osób, które interesuje szeroko pojmowana problematyka etniczna i kulturowa oraz tych, które doskonale odnajdują się w kontaktach z innymi ludźmi i odmiennymi kulturami. Etnologia to przede wszystkim porównawcza nauka o kulturach świata, zajmuje się także człowiekiem jako istotą społeczną i kulturową. Dzisiejsza etnologia analizuje mechanizmy funkcjonowania kultury, również masowej i popularnej, bada ruchy etniczne, nacjonalistyczne, religijne oraz procesy globalizacji kultury.

Studia etnologiczne prowadzone są zazwyczaj na Wydziałach Historycznych. Uczelnie, na których istnieje możliwość podjęcia nauki na tym kierunku to: Uniwersytet Śląski w Katowicach (filia w Cieszynie), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Egzaminy wstępne wyglądają różnie na poszczególnych uczelniach. W Cieszynie kandydaci zdają pisemny i ustny egzamin z geografii lub historii. W Krakowie postępowanie kwalifikacyjne to egzamin testowy, składający się z dwóch części: część pierwsza obejmuje zakres wiedzy z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, natomiast część druga polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu, który zostanie przedstawiony w czasie egzaminu. W Łodzi i Toruniu egzamin ma formę ustną do wyboru – z historii lub języka polskiego (w Łodzi dodatkowo test pisemny z języka obcego). Również w Warszawie kandydaci zdają historię i język obcy- tutaj wiedza z obydwu przedmiotów sprawdzana jest w formie pisemnej. W Poznaniu i Wrocławiu egzamin ma formę testu pisemnego z historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii.

Program studiów jest skonstruowany tak, aby umożliwić studentom zdobycie szerokiej wiedzy o kulturach, folklorze. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu istnieje blok przedmiotów kanonowych, których zaliczenie jest obowiązkiem każdego studenta. W skład „kanonu” wchodzą: wstęp do etnologii, technika i metodologia badań etnologicznych, historia kultury i filozofii, etnografia Polski, Europy i społeczeństw pozaeuropejskich, folklor taneczny i słowny, historia myśli etnologicznej, teoria kultury, muzealnictwo, lektorat języka obcego. Podobnie jest na Uniwersytecie Warszawskim – przedmioty obowiązkowe dla każdego studenta podzielone są na trzy grupy: grupa kształcenia ogólnego (historia filozofii i filozofia kultury, podstawy nauki o języku, metodologia nauk społecznych z elementami logiki, elementy historii i prahistorii, lektorat języka obcego), grupa przedmiotów podstawowych (wstęp do etnologii, historia etnologii, metodyka badań etnograficznych, etnografia Polski, Europy i poszczególnych kontynentów, problemy etniczne, praktyki terenowe) grupa przedmiotów kierunkowych (etnografia poszczególnych obszarów kulturowych świata, folklorystyka i sztuka ludowa).

Limit przyjęć na wszystkich uczelniach to średnio 40 osób na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wrocławskim, 50 na Warszawskim.

Studia etnologiczne uczą rozumienia, tolerancji dla odmiennych kultur, przygotowując tym samym do prowadzenia prac w różnych środowiskach. Na absolwentów czekają miejsca pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych i naukowych. Ponadto znajdują oni zatrudnienie wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej i gdzie niezbędna jest umiejętność łatwego komunikowania się z ludźmi, szczególnie tymi z innych obszarów kulturowych.

Nie mamy osobnego działu z gotowymi pracami z etnologii, ale tematy na prace z tego kierunku można znaleźć wśród gotowych prac z kulturoznawstwa: