Ocena jakości życia kobiet po zabiegu mastektomii. Leczenie, rehabilitacja

Liczba stron: 109 Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2012 Spis treści Wstęp 1 ROZDZIAŁ I Budowa anatomiczna, fizjologia i patologia gruczołu piersiowego 3 1.1 Budowa anatomiczna gruczołu piersiowego 3 1.2 Fazy rozwoju piersi 4 Rozwój embrionalny 4 Rozwój gruczołów piersiowych u kobiet. 5 Zmiany zachodzące w gruczołach … Czytaj dalej

Być albo nie być… samolubem?

Czynniki wpływające na orientacje społeczne: liczba osób oraz sposób reprezentacji i przestrzennego usytuowania wyników Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 1996 Spis treści: 1. Wstęp 2. Teoria gier 3. Orientacje społeczne 3.1. Różne sposoby pomiaru orientacji społecznych 3.2. Czynniki wpływające na zachowanie w sytuacji konfliktu 3.2.1. Sposób reprezentacji 3.2.2. Ilość osób 3.2.3. Uwarunkowania przestrzenne 4. Metoda … Czytaj dalej

Szczęście małżeńskie w percepcji mężczyzn

Liczba stron: 87 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp  3 Rozdział I. Problematyka małżeństwa w literaturze przedmiotu 5 1.1 Pojęcie małżeństwa 1.2 Cele i funkcje małżeństwa 1.3 Role małżeńskie 1.4 Oczekiwania względem małżeństwa oraz przyszłego partnera małżeńskiego Rozdział II. Szczęście małżeńskie – podstawy teoretyczne  21 2.1 Pojęcie szczęścia małżeńskiego 2.2 … Czytaj dalej

Psychologiczne aspekty macierzyństwa w czasopiśmie „Rodzice”

Liczba stron: 133 Nazwa Szkoły Wyższej: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Wstęp 5 Rozdział I MACIERZYŃSTWO W ŚWIETLE LITERATURY 1. Pojęcie macierzyństwa 7 1.1. Miłość macierzyńska 12 1.2. Instynkt macierzyński 15 2. Rodzaje macierzyństwa 15 2.1. Świadome macierzyństwo 16 2.2. Nieświadome macierzyństwo 18 3. Adaptacja macierzyństwa 20 4. Wpływ … Czytaj dalej

Przydatność rysunku dziecka w diagnostyce i psychoterapii

Liczba stron: 70 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści: Wstęp 10 1. Problemy teoretyczne terapii pedagogicznej 12 1.1. Pojęcie terapii pedagogicznej. 12 1.2. Analiza poglądów na istotę terapii pedagogicznej. 18 1.2.1. Terapia pedagogiczna jako specjalne nauczanie i wychowanie upośledzonych osób 18 1.2.2. Terapia pedagogiczna jako czynnik pomocniczy w psychoterapii 19 1.2.3. … Czytaj dalej

Poczucie szczęścia w małżeństwie a predyspozycje życiowe kobiet

Liczba stron: 111 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Spis treści WSTĘP…………… 3 ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA BADAWCZA SZCZĘŚCIA W LITERATURZE PRZEDMIOT…………….5 1.1. Koncepcje poczucia szczęścia …….. 6 1.2. Wymiary zadowolenia ……. …12 1.3. Stosunki społeczne a poczucie szczęścia ….. 15 1.4. Poczucie szczęścia małżeńskiego ……. 20 1.5. Cechy człowieka szczęśliwego ……… 25 ROZDZIAŁ … Czytaj dalej

Dorosłe dzieci alkoholików

Liczba stron: 63 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2007 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp Rozdział I Alkoholizm jako problem społeczny 1.1. Wizerunek choroby 1.2. Alkoholizm jako choroba rodzinna 1.3. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym 1.4. Pełnienie ról w rodzinie alkoholowej Rozdział II Istota działań DDA i DDD 2.1. Geneza powstania 2.1.1. DDA 2.1.2. DDD 2.2. … Czytaj dalej

Wybrane czynniki osobowościowe a radzenie sobie ze stresem młodzieży chorej onkologicznie

Spis treści…………..2 Streszczenie…………..3 Rozdział 1. Radzenie sobie ze stresem w chorobie nowotworowej 1.1. Pojęcie choroby nowotworowej…..4 1.1.1.Zaburzenia występujące w chorobie nowotworowej, specyficzne dla młodzieży…6 1.1.2.Adaptacja młodzieży do choroby nowotworowej…9 1.2. Radzenie sobie ze stresem 1.2.1. Pojęcie stresu i jego wpływ na zdrowie człowieka..12 1.2.2. Stres w chorobie nowotworowej………16 1.2.3. Radzenie sobie ze stresem przez młodzież……19 … Czytaj dalej

Wybrane aspekty cielesności u kobiet chorujących na anoreksje

Spis treści Rozdział 1 Ogólna charakterystyka anoreksji. 1.1. Definicja anoreksji 1.2. Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania się 1.3. Kryteria diagnostyczne anoreksji 1.4. Przyczyny anoreksji 1.5. Skutki anoreksji 1.6. Leczenie Rozdział 2 Wybrane aspekty cielesności u kobiet chorujących na anoreksję. 2.1. Czym jest cielesność 2.2. Dualizm Kartezjański 2.3. Fenomenologiczna teoria Rogersa 2.4. Teorie osobowości- teoria G. Allporta … Czytaj dalej

Wpływ poczucia koherencji u osób bezrobotnych i pracujących

SPIS TREŚCI WSTĘP CZĘŚĆ PIERWSZA- PODSTAWY TEORETYCZNE Rozdział pierwszy: Charakterystyka problemu bezrobocia 1.1. Pojęcie bezrobocia i jego rodzaje 1.2. Problem bezrobocia w Polsce 1.3. Bezrobocie i jego konsekwencje dla osób pozostających bez pracy 1.4. Metody i środki przeciwdziałania bezrobociu Rozdział drugi: Problem bezrobocia w wybranych koncepcjach psychologicznych 2.1. Bezrobocie w ujęciu Z. Freuda 2.2. Bezrobocie … Czytaj dalej