Aerodromofobia, czyli lęk przed podróżą samolotem wśród studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Liczba stron: 51

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp ……………3

Cel pracy…………….3

Rozdział I

Lotnictwo – charakterystyka ogólna….5

1.1 Rys historyczny……….5

1.2 Komunikacja lotnicza w turystyce ….9

1.3 Specyfika podróży samolotem ….11

Rozdział II

Fobie: Rodzaje i klasyfikacja zaburzeń lękowych….15

2.1 Ogólna charakterystyka……….15

2.2 Aerodromofobia – lęk przed podróżowaniem samolotem …..18

Rozdział III…………23

Założenia metodologiczne i charakterystyka badanej populacji …23

3.1. Przedmiot i cel badań, problemy, hipotezy badawcze ..23

3.2 Metody i techniki stosowane w pracy….24

3.3 Charakterystyka badanej populacji ….26

Rozdział IV

Aerodromofobia wśród studentów WSB na podstawie badań własnych….27

4.1 Prezentacja i analiza wyników badań własnych ….27

Wnioski……………47

Literatura ……….48

Spis pytań z przeprowadzonego badania …50

Spis rysunków ……..50

image_pdfimage_print