Nieśmiałość jako przeszkoda w stosunkach międzyspołecznych – jak temu zaradzić

Liczba stron: 55

Nazwa Szkoły Wyższej: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Wstęp….3

Rozdział I
1. ZROZUMIEĆ NIEŚMIAŁOŚĆ
1.1. Próba stworzenia definicji nieśmiałości …………………………………………………………. 5
1.2. Próba stworzenia definicji: stosunek społeczny ………………………………..…………….. 7
1.3. Co sprawia, że jesteśmy nieśmiali, czyli przyczyny nieśmiałości ……………………….. 8
1.4. Objawy nieśmiałości ………………………………………………………………………………. 22
1.5. Pozytywne i negatywne aspekty nieśmiałości ……….. 28
1.5.1. Trudności w sferze kontaktów międzyludzkich ……… 29
1.5.2. Zahamowanie zwykłych form reagowania w sytuacjach społecznych ……………31
1.5.3. Powstrzymywanie się od działań czyli bierność …………………………….…………… 32

Rozdział II
2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Problemy i cele badawcze …………………………………………………….……………………… 34
2.2. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze ………………………………..……….…………. 35
2.3. Organizacja i przebieg badań ………………………………………………………………….…… 38
2.4. Prezentacja wyników badań ………………………………………………………………………… 39

Rozdział II
3. PROBLEMY OSÓB NIEŚMIAŁYCH W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Problemy osób badanych ………………………………………………………………………….. 43
3.1.1. Problemy egzystencjalne ………………………………………………………..……………. 44
3.1.2. Problemy instrumentalne ……. 46
3.2. Sposoby radzenia sobie z nieśmiałością na podstawie wyników badań własnych 48

Zakończenie i wnioski …………………………. 50
Spis tabel i rysunków ………………………………. 52
Bibliografia ……….…. 53

Licencjacka praca pt. „Nieśmiałość jako przeszkoda w stosunkach międzyspołecznych – jak temu zaradzić” składa się z trzech głównych rozdziałów:

Rozdział I: „Zrozumieć nieśmiałość” omawia próby stworzenia definicji nieśmiałości i stosunku społecznego, przyczyny nieśmiałości, objawy nieśmiałości oraz pozytywne i negatywne aspekty nieśmiałości, w tym trudności w sferze kontaktów międzyludzkich, zahamowanie zwykłych form reagowania w sytuacjach społecznych oraz powstrzymywanie się od działań czyli bierność.

Rozdział II: „Metodologia badań własnych” prezentuje problemy i cele badawcze, metody, techniki oraz narzędzia badawcze, organizację i przebieg badań oraz prezentację wyników badań.

Rozdział III: „Problemy osób nieśmiałych w świetle badań własnych” omawia problemy osób badanych, w tym problemy egzystencjalne i instrumentalne, a także sposoby radzenia sobie z nieśmiałością na podstawie wyników badań własnych.

Na koniec pracy autor przedstawia zakończenie i wnioski, spis tabel i rysunków oraz bibliografię. Praca liczy 55 stron.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print